• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Naar de Passiespelen in Tegelen

gepubliceerd: woensdag, 23 oktober 2019

De Passiespelen in Tegelen zijn al 83 jaar lang een begrip. Aanvankelijk was het de bedoeling om het spel met een regelmaat van vijf jaar op te voeren. Maar in de beginperiode werd hier nauwelijks de hand aan gehouden. Vanaf 1975 is er een regelmaat gekomen van een vijfjarencyclus. In 1955 werd een record van 160.000 bezoekers behaald. Door de ont­wik­ke­lingen in de Kerk liep dat langzaam maar zeker terug, tot in 1971 het dieptepunt met 15.000 bezoekers werd bereikt. Sindsdien is het weer gestaag bergop gegaan.

Vanaf 1940 is de tekst van priester-dichter Jacques Schreurs gebruikt. De tekst werd regelmatig aangepast en gemoderniseerd. Voor de opvoeringen van zowel 2005 als 2010 is een tekst van Wiel Kusters gebruikt. Voor de Passiespelen 2015 werd door de Vlaamse dichter-schrijver Patrick Lateur een nieuwe tekst geschreven. In 2020 valt de eer te beurt aan Ineke ter Heege en Jan-Jaap Jansen. Een veelheid aan regisseurs heeft de Passiespelen door de loop der jaren geloodst. In 2020 is de regie in handen van Cees Rullens.

‘Hem achterna’

De tekstschrijvers hebben een heel nieuw Passiespel geschreven, actueler en met meer noodzaak dan ooit, waarin het verhaal over de laatste dagen van het leven van Jezus weliswaar blijft gehandhaafd, maar waarin heel andere, hedendaagse accenten worden gelegd. Zo wordt de veroordeling tot de kruisdood door de Hogepriesters heftig bekritiseerd door Jozef van Arimathea, is Jezus eerder een rebel dan een Heiland, speelt Judas een verwarde rol van redder van de Messias en zijn de vrouwen rondom Jezus - waaronder zijn moeder Maria en zijn goede vriendin Maria Magdalena - veel belangrijker en krachtiger geworden. ‘Hem achterna’ vertelt het verhaal van toen en nu, van strijd en corruptie in het oude en het nieuwe Jeruzalem, van onderdrukking, wanhoop en verdriet. Maar ook van liefde en vriend­schap, van vurige hoop en een oprecht geloof in een betere wereld.

Naar de Passiespelen

De Passiespelen worden opgevoerd op de zondagen in de periode van 10 mei tot en met 13 september 2020 om 14.30 uur. In juli en augustus zijn er tevens voor­stel­lingen op zaterdag om 19.00 uur. Bij voldoende belang­stel­ling willen we vanuit de parochie een gezamenlijk bezoek organiseren. Als u belang­stel­ling heeft om mee te gaan, laat het vóór 1 december weten door een email naar info@bernardus­parochie.nl met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose