• Hoeven
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 • Basiliek Oudenbosch
 • Basiliek Oudenbosch
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Heilig jaar van barmhartigheid

gepubliceerd: maandag, 16 november 2015

Met het uitroepen van een bijzonder heilig jaar van de barm­hartig­heid nodigt Paus Franciscus ons uit om in het komend jaar ons geloof verder te verdiepen en extra te beleven. Op 8 de­cem­ber zal de paus in Rome de heilige deur van de Sint-Pieters­basiliek openen. Op de zondag daarna, 13 de­cem­ber, zal bisschop Liesen de heilige deur van de basiliek openen. Dat gebeurt op die dag ook in de basilieken in Hulst en Oosterhout, alsmede in de kathedraal in Breda. Daarmee wordt een begin gemaakt met de activi­teiten voor het jubeljaar in ons bisdom.

Barm­har­tig­heid doen en ondergaan

Ieder van ons per­soon­lijk krijgt de kans om werk te maken van een houding van barm­hartig­heid in het leven van alledag en ook alle parochies, parochiekernen, geloofsgemeen­schappen en religieuze communi­teiten in ons bisdom krijgen die kans. De zeven lichamelijke en zeven geestelijke werken van barm­hartig­heid willen ons daartoe inspireren. Ze willen ons aansporen ons geloof daad­werkelijk handen en voeten te geven om zo het zout der aarde en het licht van de wereld (vgl. Mattheüs 5, 13-16) te zijn, want wat baat het ons te beweren dat we ons geloof hebben als we geen daden kunnen laten zien (vgl. Jacobus 2,14)? Naast het doen van werken van barm­hartig­heid worden we ook uitgenodigd om Gods barm­har­tig­heid zelf te ondergaan, met name in het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening. Keer op keer wijst de paus op de grote genade en de grote weldaad die het ontvangen van dit sacrament voor ons kan betekenen.

Vieringen van barm­har­tig­heid

Het zijn speciaal de basilieken in Hulst, Oosterhout in Oudenbosch en de kathedraal in Breda waar bijzondere vieringen en bijeenkomsten in het kader van het heilig jaar zullen plaats­vin­den. Naast de eucha­ris­tie­viering bij gelegenheid van de opening van de heilige deur op 13 december en de eucha­ris­tie­viering bij gelegenheid van de sluiting van de heilige deur op 13 november 2016, is er in onze basiliek maandelijks een viering van barm­hartig­heid met gebed, zang en schrift­lezing. Het Aller­heiligste zal worden uitgesteld en er zal gelegenheid zijn tot het ontvangen van het sacrament van Boete en Verzoening.

Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot geloofs­gesprek rond één van de werken van barm­har­tig­heid en voor ontmoeting in de Pilaar. Deze vieringen van barm­har­tig­heid zullen doorgaans op de zaterdag ná de eerste vrijdag van de maand plaats­vin­den, behalve in januari en februari. Ze zijn niet alleen bedoeld voor parochianen van onze eigen geloofs­gemeen­schappen, maar ook voor gelovigen uit de omliggende parochies. Daarvan kunnen de pastores en koren ook een viering komen verzorgen. Zo hopen we in het komende jubeljaar samen op te trekken door te overwegen en te vieren hoeven barm­hartig­heid kunnen ondervinden en in de praktijk kunnen brengen. De basiliek in Oudenbosch zal daarvoor een van de inspiratie plekken in ons bisdom zijn.

Paus Franciscus stelt ons voor de grote uitdaging om er iets van te maken in het heilig jaar. Hij zelf geeft ons een indruk­wekkend voorbeeld. Doet u ook mee?

Maickel Prasing, pastoor
coördinator Heilig Jaar Bisdom van Breda

Meer informatie

Vieringen van Barm­har­tig­heid in de Basiliek

In het Jubeljaar van Barm­har­tig­heid zijn er speciale vieringen.
De viering zijn op zaterdag­avond om 19.00 uur in de Basiliek H.H. Agatha en Barbara en aansluitend in de Pilaar onder de basiliek een thema­ge­sprek rond een werk van barm­har­tig­heid.

 • zaterdag 9 januari 2016
 • zaterdag 13 februari 2016 de Barmhartige Vader
 • zaterdag 5 maart 2016 de hongerigen voeden
 • zaterdag 2 april 2016   de gevangenen bezoeken
 • zaterdag 7 mei 2016   de zieken bezoeken
 • zaterdag 4 juni 2016   de naakten kleden
 • zaterdag 2 juli 2016  Geestelijke werken van Barm­har­tig­heid
 • zaterdag 6 augustus 2016   verzoening bevorderen
 • zaterdag 3 september 2016   barm­har­tig­heid vieren en doen
 • zaterdag 8 oktober 2016  het onrecht geduldig dragen
 • zaterdag 5 november 2016

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose