• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wijziging pastoraal team

mededeling juli 2019

gepubliceerd: maandag, 15 juli 2019

Namens het pastoraal team en de parochie­besturen van de Bernardus­parochie en de Immanuel­parochie is in het weekeinde van 6/7 juli de volgende mededeling gedaan over de samen­stel­ling van het pastoraal team.

Vanuit de zorg en verant­woor­de­lijk­heid die bisschop Liesen heeft voor een juiste verdeling van de pastorale beroeps­krachten in het bisdom, heeft hij een beroep gedaan op diaken Peter Hoefnagels om een benoeming in een andere parochie in ons bisdom te aanvaarden. De bisschop heeft hem gevraagd om diaken te worden in de Catharina­parochie in Oosterhout, waar een vacature is ontstaan. Peter heeft zich op die vraag bezonnen. Hij is vijf jaar geleden als teamlid en teamleider begonnen in de Bernardus­parochie, en sinds tweeënhalf jaar vervult hij die functie ook in de Immanuel­parochie. Hij ziet goede vruchten van zijn inzet in onze parochies, maar ook de nood in de Catharina­parochie, en voelt zich aangesproken om te helpen bij het oplossen daarvan. Peter heeft besloten in te gaan op het appèl van de bisschop. We nemen afscheid van hem tijdens en na de eucha­ris­tie­viering op zondag 1 september om 9.30 uur in de kerk van St. Jan de Doper in Hoeven.

Met het bisdom is gesproken over de vacature vanwege het vertrek van Peter Hoefnagels en de bisschop begrijpt dat er in ons team geen langdurige leemte kan zijn. Hij heeft een beroep gedaan op Peter Derks om pastoraal werker te worden in onze parochies, en hem gevraagd om kennis te maken met de leden van het pastoraal team en van de parochie­besturen. Die kennis­ma­king is positief verlopen. Daarop heeft de bisschop besloten om hem met ingang van 1 september te benoemen tot pastoraal werker in onze parochies. Peter is sinds 1997 pastoraal werker in ons bisdom. Hij is lange tijd werkzaam geweest in de parochies in Dongen en Rijen, en de laatste jaren was hij werkzaam als pastoraal werker in de parochie van de H. Familie in Breda. De presentatie­viering van Peter zal worden gehouden op zondag 29 september om 11.00 uur in de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara. Daarna is er gelegenheid kennis te maken in de Cuyperszaal in pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim’ in Oudenbosch.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose