• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Terugblik werkjaar 2018

Van het parochiebestuur

gepubliceerd: donderdag, 20 december 2018

Aan het eind van dit werkjaar willen we nog even stilstaan bij bijzondere gebeur­te­nissen binnen onze parochie. Het is haast ondoenlijk om ze allemaal te benoemen, dus hebben we een selectie gemaakt:

Heidag 24 februari

Evenals ruim vier jaar geleden hebben we een dag uitgetrokken om samen enkele beleidszaken grondig met elkaar door te nemen. Deze keer was het op zaterdag 24 februari bij de Broeders van Huijbergen. Aan de hand van de besproken zaken hebben we een concept beleidsplan voor de komende jaren opgesteld. Tijdens één van onze volgende vergaderingen zal het concept beleidsplan definitief worden vastgesteld, waarna het ter goedkeuring naar het bisdom zal worden verzonden.

Nieuwe bestuursleden

Na een ‘snuffelperiode’ van enkele maanden zijn we het nieuwe werkjaar gestart met twee nieuwe bestuursleden: Mari van de Wassenberg en Peter van Iperen. Mari is de opvolger van aftredend bestuurslid Jan Bedaf. Jan zal de komende tijd nog wel aanblijven als adviseur van het bestuur. Peter heeft onder andere als taak om contact­persoon te zijn tussen het parochie­bestuur en de parochiekern­com­mis­sies s Hoeven - Bosschenhoofd en Oudenbosch - Standdaarbuiten.

Visitatie door Bisdom

Op 30 mei vond een visitatie door Vicaris Paul Verbeek en een delegatie vanuit het Bisdom plaats voor onze gehele parochie. Er zijn gesprekken gevoerd met de leden van het pastoraal team en het bestuur. De gesprekken zijn in een goede sfeer verlopen. Het eindverslag van de visitatie hebben we nog niet ontvangen, maar we zien het met veel vertrouwen tegemoet.

Afscheid Annemiek Buys

In september hebben we afscheid genomen van pastoraal werker Annemiek Buys. Ze is een nieuwe uitdaging aangegaan in Oosterhout. We wensen haar veel succes met haar nieuwe baan en bedanken haar nogmaals voor haar inzet voor onze parochie gedurende de afgelopen jaren. Met een afgeslankt pastoraal team proberen we de werkzaamheden binnen onze parochie op te pakken. Dat hierbij een groter beroep gedaan wordt op onze vrij­wil­lig­ers is onontbeerlijk.

Samen­wer­king met Immanuëlparochie

Zowel pastoor Maickel Prasing als diaken Peter Hoefnagels zullen beiden een kleine werktijdfactor werkzaamheden blijven vervullen voor de Immanuel­parochie in Zevenbergen.

Het parochie­bestuur wenst u een zalige Kerstmis en een gelukkig nieuwjaar.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose