• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochie bijeenkomst over brief van de Paus

“Wees blij en juich”

gepubliceerd: maandag, 1 oktober 2018

De recente brief van paus Franciscus, genaamd “Wees blij en juich” (Gaudete et Exsultate), is gericht aan alle gelovigen. De bood­schap van de brief is dat wij als christenen écht gelukkige mensen kunnen worden. In de brief worden de termen heilig en zalig aangeduid met écht gelukkig worden. Als we de zaligsprekingen van Jezus uit de Bergrede als richtaanwijzer kiezen op ons Levenspad, kunnen we écht gelukkig worden schrijft de paus.

Op 24 september 2018 vond ’s avonds een parochie bijeenkomst plaats in de Cuyperszaal van de Crypte van de Basiliek. Ruim 30 parochianen uit de parochie kernen waren aanwezig. De avond werd geopend door pastoor Maickel Prasing. Hij benadrukte onder meer het belang van geloofsverdieping aan de hand van de brief van de paus. De brief helpt ook om met mensen buiten de kerk over je geloof te kunnen praten. Een goede voor­be­rei­ding daarop is om over de brief met mede parochianen samen er over te spreken en naar elkaar te leren luisteren. In de introductie op de brief gaf diaken Peter Hoefnagels aan dat het Pastoraal-diaconaal Centrum De Pelgrim geloofs­acti­vi­teiten, zoals deze bijeenkomst, verder wil gaan ontwikkelen. Die ac­ti­vi­teiten zullen ook voor jongeren en voor ouders van kinderen die de sacramenten ontvangen hebben, verder ontwikkeld gaan worden.

Een kernonderdeel van de brief is de “Identiteitskaart van de Christen”. De toelichting daarop werd verzorgd door onze parochiaan Frans van den Bosch. Hij heeft bij het Bisdom Breda een 3 jarige opleiding in de avonduren tot pastoraal assistent bijna afgesloten. Met de zaligsprekingen van Jezus geeft Jezus ons als gelovigen een richtingaanwijzer voor ons Levenspad. Door die kant op te gaan maken we duidelijk, voor ons zélf maar óók aan anderen, wat God met de mens heeft bedoeld. En door dat te proberen te doen, dragen we een klein stukje bij aan het Koninkrijk van God op aarde.

Na de toelichting werd in groepen gesproken over een zaligspreking naar keuze. Met als vraag hoe die zaligspreking aansluit bij de vragen waar je zelf mee worstelt. En hoe Jezus’ bedoeling met die zaligspreking je helpt om als Christen écht gelukkig te worden. De groepen rapporteerden hun bevindingen aan het pastoraal team. Daaruit kwam naar voren dat de brief aanzet tot inspirerende reflecties op je manier van christen zijn. Uit de reacties van de aanwezigen op de bijeenkomst blijkt dat er zeer zeker behoefte is aan vervolg­acti­vi­teiten op dit gebied.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose