• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bijeenkomst over brief van paus Franciscus

maandag 24 september

gepubliceerd: maandag, 27 augustus 2018

Onlangs is een nieuwe brief van paus Franciscus gepubliceerd. De brief wordt genoemd naar de eerste woorden ‘Gaudete et exsultate’, ‘Wees blij en juich’. In de ondertitel van de brief wordt kort en bondig het thema weergegeven: ‘Over de roeping tot heiligheid in deze wereld’. De brief is gericht aan alle gelovigen.

Een belangrijke vraag waar veel mensen in onze tijd mee worstelen is waarom het zo moeilijk is om echt gelukkig te zijn. Waarom gaan we in op zoveel afleidingen in ons leven, terwijl we voor wat we in ons hart echt belangrijk vinden weinig tijd hebben? Op deze en andere vragen wil de paus in zijn brief een antwoord geven. ‘Diep in ons hart willen we eigenlijk echt gelukkig worden en in vrede met de mensen om ons heen leven. Wat moeten we daarbij voor ogen houden, wat daarvoor doen? Als we de verhalen in de Bijbel erop nalezen, zien we dat mensen in alle tijden daarmee worstelden, maar vooral dat Jezus zich ons lot heeft aangetrokken en ons, namens God de Vader, wil helpen om echt gelukkig te worden. Daarover gaat zijn Blijde Bood­schap.’

In het kader van de ac­ti­vi­teiten in pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim’ organiseert de parochie op maandag 24 september een bijeenkomst over de brief van de paus. Na een korte inleiding wordt in groepen gesproken over de vragen die in de brief aan de orde worden gesteld en over de antwoorden die de paus ons vanuit het geloof voorhoudt. Teksten uit de brief worden tijdens de bijeenkomst uitgereikt. De bijeenkomst staat open voor alle parochianen en wordt geleid door leden van het pastoraal team.

U bent van harte welkom om 19.30 uur in de Cuyperszaal (ingang ‘de Pelgrim 1’aam de achterzijde van de Basiliek). De bijeenkomst wordt omstreeks 21.30 uur afgesloten. In verband met de organisatie wordt het prijs gesteld als u zich aanmeldt bij de pastorie in Oudenbosch, telefoonnummer 0165 330 502 op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur, of met een email naar team­assis­tent@bernardus­parochie.nl.

Hier het informatieblad 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose