• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Feest Heilige Clemens

donderdag 15 maart in Bosschenhoofd

gepubliceerd: donderdag, 1 maart 2018

Clemens Maria Hofbauer werd op 26 december 1761 geboren in Tasswitz (Tsjechië). Aanvankelijk was hij werkzaam in het bakkersbedrijf. Maar liever hield hij zich bezig met spiritueel brood, want zijn hart ging uit naar het priester­schap.

Toen hij tijdens zijn studie naar Rome pelgrimeerde, kwam hij in de eeuwige stad in contact met de Con­gre­ga­tie van de Aller­heiligste Verlosser. Het devies van de redemptoristen ‘Copiosa apud Eum redemtio’ trok hem aan en op 24 oktober 1784 werd hij redemptorist. Na zijn priester­wijding op 29 maart 1785 keerde hij terug naar Warschau, waar hij het eerste klooster van de Con­gre­ga­tie van de Redemptoristen buiten Italië stichtte en waar hij tussen 1787 ren 1808 pastoraal actief was onder allerlei groeperingen. Vanwege het heersende politieke klimaat moest Hofbauer uitwijken naar Wenen. In deze stad was hij en zeer invloedrijke priester, die het evangelie op nieuwe wijze verkondigde, voornamelijk aan de uni­ver­si­teits­stu­denten. Op 15 maart 1820 overleed hij en in 1909 verklaarde paus Pius X hem heilig. Vanwege zijn toegewijdheid wordt hij onder andere aangeroepen als patroon van hopeloze zaken.

Op donderdag 15 maart vieren we in de kerk van het heilig Hart van Jezus in Bosschenhoofd het feest van de heilige Clemens Maria Hofbauer met een eucha­ris­tie­viering om 10.00 uur en een plechtig lof om 14.30 uur.

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose