• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

‘Kiezen om te leven’

Bezinningsdagen bij de Broeders van Huijbergen

gepubliceerd: maandag, 5 februari 2018

Ook dit jaar organiseren de Broeders van Huijbergen in de Veertigdagentijd bezinnings­zondagen. De bijeenkomsten worden gehouden in het Broederhuis, Boomstraat 28 in Huijbergen en duren van 09.30 uur tot 15.15 uur.

een spirituele ervaring van het lijdensverhaal

Op zondag 25 februari 
Br. Theo Eijkhoudt laat ons op zondag 25 februari stilstaan bij de Matthäus Passion, onsterfelijk geworden door de muziek van Johann Sebastian Bach. Naast de letterlijk en compleet overgenomen hoofdstukken 26 en 27 uit het evangelie van Mattheus willen we ook heel nadrukkelijk stil staan bij de vrije teksten die zowel Bachs tekstdichter Christian Friedrich Henrici als Bach zelf in het Bijbelse lijdensverhaal hebben ingelast. Juist deze teksten doen een zeer sterk beroep op de luisteraar om zich ‘niet-onverschillig’ open te stellen voor wat ons in het aanhoren en betrokken luisteren tegemoet komt. We maken een keuze uit de meest geladen en aansprekende onderdelen. De beschouwingen zullen uitgaan van de eeuwenoude praktijk van de Lectio Divina.

‘door de woestijn van het gebed heen’

Op zondag 4 maart
Christus verlangt vurig om in ons wezen de kiem van zijn Pasen te wekken. Van Witte Donderdag tot Paas­zondag neemt Hij ons mee, uur voor uur, in wat Hij doormaakt. En op voorhand delen wij met Hem, dag voor dag, zijn veertigdaagse ontlediging: verdichting van de veertig jaar dat God in de Sinaïwoestijn Liefde aanging met Israël. Tussen Goede Vrijdag en Paas­zondag ligt er bar niemandsland. Is daar bidden? Met deze vraag zijn vanouds Christenen letterlijk in de woestijn gaan leven. Ze hebben ons een schat aan ervaring doorgegeven. Het komt aan op onverdeeldheid van hart, algehele toekeer naar de eerst-aanwezige Ander. Dat lijkt misschien te hoog gegrepen, maar als het nu juist de Ander is die het in ons op gang brengt en ook voltooit? De bezinning wordt geleid door Pieter van Ginneken.

door de woestijn: gedreven, getergd, gelouterd, bevrijd

Op zondag 11 maart
De woestijn is sinds mensenheugenis de plaats van loutering en doortocht. In de verlatenheid en stilte van niets anders dan jezelf staat de woestijn voor inkeer en bezinning op je levensweg en de keuzes die je maakt. Maar ook ongevraagd en ongewild kun je als mens je leven ervaren als een woestijn van eenzame verlatenheid. In de Bijbel speelt het woestijnthema voortdurende een rol als metafoor voor de ervaring van mensen en groepen in fases van loutering, herbezinning en het zoeken naar nieuwe toekomst. Franck Ploum koppelt het Bijbels beeld van de woestijn aan per­soon­lijke ervaringen. Hierbij kijken we specifiek naar de woestijnverhalen van de profeet Elia en van Jezus. Het middagdeel bestaat uit een meditatief concert waarin zes meditatieteksten rond de evangelieverhalen van de Veertigdagentijd worden omringd door oude polyfone muziek door het vierstemmig mannenkwartet Capella Vacalis onder leiding van Bram Verheijen.

hoe zijn we overeind gebleven?

Op zondag 18 maart
Het thema komt uit ‘Het boek van Vreugde’, een verslag van ontmoetingen tussen twee grote religieuze leiders van dit moment: de Dalai Lama en Bisschop Tutu. Ze zijn beide in de 80’er jaren van hun leven beland, zijn oude vrienden, waren beide vluchteling, hebben beide de Nobelprijs voor de Vrede ontvangen. Beide zijn in staat over de grenzen van hun eigen traditie heen te kijken. Ze hebben veel ellende en onrecht­vaar­dig­heid meegemaakt maar daarbij een fundamentele levensvreugde weten te bewaren. Deze levensvreugde heeft hen overeind gehouden in moeilijke tijden. Ze ontdekken in hun ontmoetingen acht pijlers van levensvreugde, die in een afwisselend programma onder begeleiding van Jos van Genugten aan de orde komen.

De bijeenkomsten worden gehouden in het Broederhuis, Boomstraat 28 in Huijbergen en duren van 09.30 uur tot 15.15 uur. De kosten bedragen € 15,00 per bijeenkomst, inclusief warme maaltijd. Aanmelden tot uiterlijk een week voor de bijeenkomst via de receptie van het Broederhuis, 0164 642 650, of per email  gencur@abcfh.nl 

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose