• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Afscheid Francien de Boeck

gepubliceerd: dinsdag, 23 januari 2018

Na ruim 42 jaar en een zorgvuldige overweging jouwerzijds heb je besloten per 1 januari 2018 te stoppen met je vrij­wil­lig­ers­werk­zaam­heden in onze geloofs­ge­meen­schap. We gaan je zeker missen, maar hebben uiteraard respect voor je besluit. Vandaag, 10 december, is het de laatste keer dat je lector bent tijdens de zondag­viering. We weten dat je er niet van houdt in de belang­stel­ling te staan. Helaas voor jou, Francien, kom je er deze keer niet onderuit met jou staat van dienst.

 In 1975 ben je begonnen in onze geloofs­ge­meen­schap eerst alleen als lector. De laatste 10 jaar was je coördinator en zorgde je voor het inroosteren etc. Later, toen de avondwake door leken werd verzorgd, ben jij dat ook gaan doen en nadat Jo Werneri ermee stopte heb je het stokje van haar overgenomen als coördinator van de avondwake­groep. Met Jo Wijnen en Joke Dingenouts hebben jullie een map met teksten en gedichten samengesteld waaruit je kon putten. Je ging naar de nabestaanden om samen met hen een mooie dienst in elkaar te zetten waarbij je zorgde dat de familie ook een eigen inbreng had. Al die jaren heb je heel wat pastores, voor­gangers, kosters misdienaars en acolieten zien binnenkomen en weer vertrekken.

Een aantal jaren maakte je deel uit van de vormselwerk­groep, onder andere als voorzitter. Nadat Future stopte met het voor­be­rei­den van de Allerzielen­viering heb je dat op je genomen, samen met verschillende voor­gangers en leden van de avondwake­groep. Over elke overledene had je een per­soon­lijk woordje. De laatste 2 jaar zat je samen met Peter Hoefnagels en Corry Braspenning in de werk­groep rouwver­wer­king. Twee jaar geleden stond er in de Bode een oproep van onze kerkhof­me­de­werkers voor hulp bij het knippen van de heggen rondom de kerk en de pastorie. Jij en André hebben de mouwen opgestroopt en zijn daad­wer­ke­lijk mee gaan helpen en je kon het niet laten iets lekkers te bakken, dat met smaak werd gegeten, zowel door de mede­wer­kers als de gastvrouwen en kosters. Vaak bracht je ook iets lekkers mee bij onze bijeenkomsten, ook dat gaan we missen Francien.

Francien, hartelijk bedankt voor jouw meer dan goede inzet, betrokkenheid en warmte die je iedereen gaf al die jaren. Als blijk van waardering kreeg je namens het parochie­bestuur een windlicht en vanuit de parochiekern­com­mis­sie Hoeven/Bosschenhoofd een vriend­schapsbeeldje en natuurlijk een mooi boeket bloemen gemaakt door de dames van de bloemenwerk­groep. We wensen je veel geluk en gezondheid toe, het ga je goed.

Namens ons allen van geloofs­ge­meen­schap St. Jan de Doper Hoeven,

Dimph Schouw

 

"Tijd van komen en tijd van gaan"
ook in de parochiekern St.Jan de Doper in Hoeven.

“Die tijd van komen” was tweede helft van de zeventiger jaren in de vorige eeuw op verzoek van kapelaan Kloeg om als lector in de zaterdag- of zondag­viering te lezen als vertegen­woor­diger van de kerk­gangers. In de loop van die veertig jaren kwamen daar andere leken- later vrij­wil­lig­erstaken bij zoals huisbezoek, nieuwe parochianen, werk­groep kerk en samenleving, vormselwerk­groep, kerkaankleding met kerst, avondwake- en afscheidsvoorganger, lekenvoor­gangers­groep, Allerzielen­vieringen, coördineren lectorenwerk­groep, rouwver­wer­king, poëzie tijdens kerstmarkt-concert, kerkhoftuinhulp terwijl nu...

"De tijd van gaan” eind december 2017 is aangebroken en is een feit. Het mooie is dat je mag blijven woekeren met talenten, daarmee dienstbaar zijnde aan de ander. Ik probeer dat al weer een aantal jaren als vrij­wil­lig­er in het hospice en nu blijf ik graag mijn energie en talenten daar wijden aan de palliatieve zorg en aandacht om de medemens.

Heel dankbaar ben ik dat ik lange tijd in onze parochie als stem van de parochianen heb kunnen klinken en ik dank iedereen hartelijk voor het samen op weg zijn in onze parochiekern. Dat het ons allen goed mag gaan, dag!

Francien de Boeck

 

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose