• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Reis je mee ‘In het Land van Geloven’

Een virtuele reis met verrassende bestemmingen.

gepubliceerd: donderdag, 18 januari 2018

Al een paar jaren gaat in de Bernardus­parochie een wisselend reisgezel­schap samen op reis ‘in het Land van Geloven’. Het gaat om een virtuele reis, met verrassende bestemmingen. Deze keer is onze reisbestemming geen plaats, maar een tijdsperiode op onze kerkelijke kalender: de vastentijd.

Betekenis van vasten

Vasten kun je op verschillende manieren doen. Vasten doe je vanuit je geloof, je levensvisie. Maar te­gen­woor­dig zijn er ook steeds meer mensen die vasten om slanker en fitter te worden. Deze vorm van vasten valt buiten onze reisbestemming. Wat alle vormen van vasten gemeen hebben is: je iets ontzeggen. Dat klinkt negatief, maar heeft natuurlijk een positieve bedoeling en betekenis. Vasten wil ruimte maken voor wezenlijke waarden van het mensenleven. In een tijd waarin we overladen worden met consumptie en informatie, met indrukken en bijna onophoudelijke com­mu­ni­ca­tie is het moeilijk om onze innerlijke ruimte vrij te houden.

En toch is juist die van beslissend belang voor de wijze waarop wij als mens zijn bedoeld. Het is de mystieke ruimte die iedere mens in zich draagt en waar hij of zij pas echt zichzelf wordt. Daar woont God in ieder van ons als de diepste Grond van ons bestaan, en daar vindt het leven-gevende contact met God plaats. Wie wel eens in een ervaring van de natuur, van kunst of van een ontmoeting van mens tot mens een diepe stilte in zijn eigen hart heeft beleefd, voelt wel aan wat wordt bedoeld, ook al heeft hij of zij daarbij misschien nog niet uitdrukkelijk aan God gedacht. Die ruimte beschermen betekent God erkennen en eren. Daar gaat het uiteindelijk om in alle vormen van vasten.

Vormen van vasten

Hoe kan dat er concreet uitzien? Je kunt je beperken in eten en drinken, in het gebruik van tv, pc en mobieltje. Je kunt tijd maken voor een hulpbehoevende of eenzame medemens. Je kunt dingen op orde brengen die je al lang voor je uit geschoven hebt, of relaties in orde brengen die echt verbetering nodig hebben. Je kunt tijd vrij maken voor stilte en/of gebed, alleen of samen met anderen. Je kunt eens zorgvuldiger zijn in zijn oordeel over anderen. Je kunt iets ondernemen voor de Derde of Vierde Wereld.

Onze uit­no­di­ging

In deze etappe willen we aan de slag gaan met een vorm van dagelijks gebed en stilte. Elke dag ontvang je via een landelijk netwerk een Bijbeltekst en een aantal gebedsvoorbeelden. Het is de bedoeling dat je daar - binnen je moge­lijk­he­den – dagelijks mee aan de gang gaat. Als reisgezel­schap komen we één keer per week samen om met elkaar ervaringen uit te wisselen, om een lezing of gedachte verder uit te werken, om samen stil te zijn rondom ons Levensdoel, om steun bij elkaar te vinden om deze vorm van vasten vol te houden en zo toe te leven naar het feest van Pasen. Uiteraard is er ruimte voor verschillende opvattingen en ieders per­soon­lijke, soms heel eigen weg. Voor ons reisgezel­schap zijn we op zoek naar mede­ge­lo­vigen die behoefte hebben aan verdieping en verbreding van hun levensweg.

Waar en wanneer

We starten onze reis op zaterdag 17 februari met een bezoek aan het Fran­cis­ca­nen­klooster in Megen. In het klooster nemen we deel aan een wereldmaaltijd. Vooraf maken we samen een wandeltocht in en rondom Megen. Voor deze dag is het aantal deelnemers beperkt.

De overige bijeenkomsten zijn op maandag 19 en 26 februari, 5, 12 en 19 maart, steeds van 19.30 uur tot 21.00 uur in de Cuyperszaal in pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim’. Als bijdrage in de kosten van de reis wordt € 10,00 gevraagd voor koffie, thee en materiaal.

Voor informatie en aanmelding (uiterlijk 1 februari) kunt u bellen of mailen naar pastoraal werker Annemiek Buijs – Tuytelaars, 06 163 24 465 (maandag, dinsdag en donderdag), regio.oudenbosch@gmail.com.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose