• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Christenen in het Midden – Oosten

Lezing verzorgd door Kerk in Nood op dinsdag 16 januari

gepubliceerd: woensdag, 27 december 2017

Tijdens een lezing, die wordt verzorgd door dhr. van Voorst en/of Peters, kunt u kennis maken met de nieuwste ont­wik­ke­lingen en met per­soon­lijke verhalen van christenen in het Midden – Oosten. Als bakermat van drie religies, het Jodendom, het Christendom en de Islam, is het Midden – Oosten gezegend én vervloekt. Het gebied is al eeuwenlang toneel van strijd.

Miljoenen christenen uit Irak en Syrië vluchten voor de barbaarse daden van Islamitische Staat. In Libanon houden christenen echter al een millennium stand. De lezing wordt gehouden op dinsdag 16 januari om 19.30 uur in de Cuyperszaal in pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim’ in Oudenbosch (ingang aan het Doelpad). De toegang is gratis; na afloop wordt een collecte gehouden ter onder­steuning van het werk van Kerk in Nood en er is een boekenstand.

Kerk in Nood

Kerk in Nood ontstond op de puinhopen van de Tweede Wereld­oor­log toen in 1947 een jonge pater Norbertijn, pater Werenfried van Straaten, een actie begon om de noden onder de oorlogsslachtoffers te lenigen. Hij begon met het inzamelen van kleding en van voedsel, maar al spoedig bleek de geestelijke nood onder de vluchtelingen veel groter te zijn dan de materiële problemen. Vanaf dat moment richtte de hulp zich op de onder­steuning van de pastorale ac­ti­vi­teiten onder de vluchtelingen. De indruk­wek­kende preken en oproepen tot verzoening van pater Werenfried, raakten de harten van velen en zijn hulpverleningswerk kreeg steeds meer reikwijdte. In de jaren ’50 van de vorige eeuw zette hij zich onvermoeibaar in voor gelovigen in communistische landen, met name in Hongarije, en Kerk in Nood bouwde ‘forten voor God’, kerken langs het IJzeren Gordijn. In 1959 bezocht hij vluchtelingen in Azië en had hij voor het eerst een ontmoeting met Moeder Teresa van Calcutta. In 1962, tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, vroeg paus Johannes XXIII hem om het werk van Kerk in Nood uit te breiden naar Latijns-Amerika. Gedurende de daaropvolgende vijftig jaar bleef de organisatie groeien om tegemoet te komen aan de noden van de lijdende Kerk en breidde zich uit naar de Filipijnen, daarna naar Afrika en in 1975 naar Vietnam (voor de hulp aan de bootvluchtelingen) en naar Thailand en Maleisië (voor de hulp aan vluchtelingen uit de communistische landen Laos en Cambodja). Aan het eind van de jaren ‘80 en in de jaren ’90, toen de communistische regimes instortten, bracht Kerk in Nood hulp naar gelovigen in Oost-Europa. Vanaf het nieuwe millennium gaat er ook hulp naar de slachtoffers van de conflicten in onder andere Rwanda, Sudan en Congo. De laatste jaren richt Kerk in Nood zijn aandacht met name ook op het Midden - Oosten waar katholieken worden vervolgd door Islamitische fundamentalisten.

Kerk in Nood is uitgegroeid tot een inter­nationale katholieke hulp­orga­ni­sa­tie met kantoren in 22 landen en geeft jaarlijks steun aan projecten wereldwijd voor de vorming van seminaristen, het drukken en verspreiden van Bijbels en andere religieuze literatuur, voor steun aan priesters en geestelijken in moeilijke omstandigheden, hulp aan vluchtelingen en andere noodlijdenden en voor de bouw en herbouw van kerken en kapellen. Op dit moment gaat ongeveer 20% van alle hulp naar de vroegere communistische landen, 60% naar ont­wik­ke­lingslanden en 20% naar het Midden Oosten.

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose