• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Paulus Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Stampersgat
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Theatervoorstelling door mensen die in armoede leven

gepubliceerd: maandag, 11 december 2017
foto: Ine Backhuijs
Theatervoorstelling door mensen die in armoede leven

‘Indringend en aangrijpend’, die opmerking hoorde je van verschillende bezoekers na afloop van de theatervoor­stelling ‘De OmZieners’, geproduceerd door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting.

De voor­stelling werd gespeeld door zowel professionele acteurs als door mensen die zelf in armoede leven. Thema’s als arm-rijk, kansrijk-kansarm, leven en dood en ook het verlangen naar mens­waardig bestaan en de waardering als persoon passeerden de revue. Tekstschrijver en regisseur Laurens Umans legt uit: ‘Wij willen het echte leven op het toneel brengen, van echte mensen, mensen van vlees en bloed, mensen die in armoede leven. Dat is waar het ons om gaat. En dat doen we met hartstocht en humor.’ Blijkens het langdurige applaus na afloop van de voor­stelling kwam deze bood­schap binnen bij het publiek. Diaken Peter Hoefnagels was in zijn nopjes : ‘Voor­stellingen zoals deze raken het hart van mensen én laten zien dat leven in armoede niet perse je eigen schuld hoeft te zijn. Dat gevoel en inzicht is belangrijk voor de verdere ontwik­ke­ling van diaconale activiteiten van parochies als het om armoede gaat.’ De voor­stelling is georga­ni­seerd door de parochie in samen­werking met het Sint Franciscus­centrum van het Bisdom Breda en vond plaats op 9 december in de Paulus­kerk in Oudenbosch. Zo’n 100 bezoekers vulden de voormalige kerkzaal.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose