• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Afscheid Stan van Ommen

Van misdienaar tot lid van PKC Hoeven

gepubliceerd: zaterdag, 9 september 2017

We hebben Stan leren kennen toen hij een jaar of 10 was en begon als misdienaar.
We zagen hoe hij zich verder ontwikkelde, acoliet werd en later naar het seminarie ging. Maar de geloofs­ge­meen­schap St. Jan de Doper bleef hij trouw. Naarmate zijn studie vorderde, werd hij ook lector en later koster in de weekeinden. We hebben ook een aantal keren een beroep op hem als misdienaar/ acoliet mogen doen, om dat mooie vak te promoten bij onze communiecanten, wat hij met verve deed. Toen de vormsel­groep regionaal werd, stapte hij er na een aantal in, om mee te werken aan het voor­be­rei­den van onze vormelingen. Ook bij de voor­be­rei­ding van de carnavalsmis is hij meerdere jaren betrokken geweest. Al een jaar of 5 woont Stan in de pastorie en is hij niet te lui om bij te springen waar nodig. De kerkdeuren openen en sluiten, een vuilnisbak buiten zetten of een monteur binnen laten op een tijsdstip dat de pastorie gesloten is. Kortom: als we een beroep op hem deden was hij er. De laatste twee jaar heeft hij nog deel uitgemaakt van de parochiekern­com­mis­sie Hoeven/ Bosschenhoofd, waarvoor hij met name het maken van de verslagen voor zijn rekening nam, evenals voor de bijeenkomsten van de vrij­wil­lig­ers.

Wij wensen hem samen met Marjolein, heel veel geluk en alle goeds op hun nieuwe levenspad.

Dimph Schouw, Voorzitter parochiekern­com­mis­sie Hoeven - Bosschenhoofd.


Dankwoord van Stan

Op zondag 20 augustus vierde onze parochie het patroonsfeest van St. Bernardus. De kerk van Hoeven deed ook mee met de Bernardusdagen. De kerk was daarom ingericht met een tentoon­stel­ling over de heilige abt. De viering was extra feestelijk, met mooie liederen en een inspirerende preek, waarin het leven van Bernardus werd verteld en wat wij daar voor vandaag van kunnen leren.

Aan het einde van de viering werd van mij afscheid genomen. Warme woorden van pastoor Maickel Prasing en van de voorzitter van de PKC, Dimph Schouw werden aan mij gericht. Een terugblik op mijn gelovige leven, waar de parochie een belangrijke rol in heeft gespeeld. Herinneringen aan mijn student-zijn en hoe ik - toch ook als een 'echte student' - in de pastorie gewoond heb, konden wel op lachende bijval rekenen. Maar, het lachen was vooral glimlachen van dankbaarheid.

Na de viering was er nog gelegenheid voor ontmoeting, met koffie en Bernarduskoffie. Ik heb veel handjes mogen schudden en heb op een mooie manier afscheid kunnen nemen. Veel mensen met wie ik samengewerkt heb en medeparochianen die ik trouw zondags heb mogen treffen: bijzonder om te zien met hoeveel mensen je samen de gelovige weg gaat en werkelijk op elkaar betrokken bent.

Beste medeparochianen: het gaat u goed! Ik zal jullie werkelijk missen, maar uit het oog betekent niet uit het hart.

Stan van Ommen

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose