• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geslaagde sobere maaltijd in de Vastentijd

gepubliceerd: dinsdag, 4 april 2017
Mgr. Schraven
Mgr. Schraven

Op maandag 27 maart kwamen ongeveer zestig mensen bij elkaar in ‘de Pastorije’, het ontmoetings­cen­trum van de protestantse gemeente in Oudenbosch voor een sobere maaltijd en een lezing.

‘De Ouderenzorg in het bisdom Tangshan’

In de Veertigdagentijd wordt in de Bernardus­parochie aandacht besteed aan China en wordt gecollecteerd voor het vastenproject ‘Ouderenzorg in het bisdom Tangshan’. Vanwege de één-kindpolitiek van de overheid zijn de gezinnen klein en als de kinderen ver weg wonen, kunnen ouderen niet langer rekenen op hun zorg. Het bisdom staat in voor de verzorging van een aantal ouderen, die verblijven in een pand naast het bisschopshuis. Het afgelopen jaar is in het kader van de Vastentijd eveneens gecollecteerd voor dit project. De opbrengst van de collectes tijdens de vieringen en van de giften die rechtstreeks aan Vastenactie zijn overgemaakt was € 2791.00.

De sobere maaltijd vormde het middelpunt van een drieluik, tussen een oecumenisch gebedsmoment en een lezing van de lazarist prof. dr. Tjeu van Knippenberg, die recent in Tangshan is geweest. Behalve over zijn ervaringen in China vertelde hij over het leven en werk van zijn confrater mgr. Schraven, die bisschop van Tangshan was. Uit zijn lezing bleek dat in China interesse bestaat in de Vincentiaanse spiri­tua­li­teit. De heilige Vincentius a Paulo is de stichter van de lazaristen. In zijn spiri­tua­li­teit staan dienst­baar­heid, naasten­liefde, barm­har­tig­heid en zorg voor de kwetsbaren centraal.

“De Gezellen van mgr. Schraven, bisschop van Tangshan”

In 1937 stierf Anton Geerts uit Oudenbosch in China de marteldood. Anton behoorde tot de Gezellen van mgr. Schraven, bisschop van Tangshan. Momenteel loopt er een proces om hen zalig te verklaren. Mgr. Schraven en Gezellen vingen tijdens de Chinees-Japanse oorlog in de jaren dertig van de vorige eeuw in hun missiepost jonge vrouwen en meisjes op die bescherming zochten. Toen de Japanse bezetter de uitlevering van deze meisjes vroeg om hen te gebruiken als troostmeisje weigerden ze dit en werden vervolgens door de Japanse bezetters omgebracht. In Oudenbosch bestaan plannen voor een permanente tentoon­stel­ling over broeder Anton Geerts in de basiliek.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose