• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jubileum Joke Buijsen

Zondag 16 oktober 2016

gepubliceerd: maandag, 17 oktober 2016

In september 1991 is Joke lid geworden van het St. Janskoor. Zij mocht zich aansluiten bij de alten en bij zingen alleen is het niet gebleven.

In maart 1994 is zij de functie van bibliothecaresse gaan vervullen, nadat Ria Wouters was afgetreden. Deze functie vervult zij nú ruim 22½ jaar. Met de vereiste tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen is zij gekozen om zitting te nemen in ‘Het Bestuur’. Bij elke repetitie-avond en het zingen op zondag ligt voor ieder koorlid de benodigde muziek klaar. Alles wordt door haar wederom verzameld en keurig opgeborgen in de koorkast. Zij weet precies wat er is aan muziek en ook waar de muziek te vinden is. Zij kan zo tegen de dirigent zeggen: Dat lied ligt ook bij ons in de kast, en binnen een paar minuten haalt zij het te voorschijn.

Als in februari 2000 Jacques van Oers aftreedt als voorzitter, wordt Joke met algemene stemmen van het bestuur en leden gekozen tot voorzitter. Deze functie vervult zij nu ruim 16½ jaar. Na het overlijden van Piet de Ruiter neemt Joke in begin 2003 spontaan de taak op zich om het concept-korenrooster voor het korenroosteroverleg op te stellen. Zij is bij ieder overleg aanwezig en ná invulling van dit rooster verspreid zij dit onder de belang­stel­lenden. Kopieën worden door haar gemaakt voor de eigen leden en voor de leden van het dameskoor. Een taak die zij nu ruim 12½ jaar vervult.

In februari 2015 kan Jeroen van de Berg, wegens ziekte het penning­mees­ter­schap voor het koor niet meer vervullen. Omdat er geen belang­stel­lenden zijn binnen het koor voor deze functie besluit Joke deze taak ook nog te gaan vervullen. Deze functie vervult zij nu bijna 2 jaar. Buiten al deze taken die zij vervult voor het St. Janskoor is zij in maart 2011 voor de 1e maal lektor bij een avondwake. Loopt daarna stage bij de doorgewinterde voor­gangers van de avondwake-groep om deze later zelfstandig te kunnen uitvoeren. Het aantal avondwakes loopt terug (zij heeft intussen ook diverse malen meegedraaid met de viering van Allerzielen).

In augustus 2014 meld Joke zich aan als lector, alleen voor de zondagen als haar eigen koor niet hoeft te zingen. Zij is doorgaans 1 keer per maand lector. Na het overlijden van Broeder Ludwinus en daarna Gé Scheek in 2003 woont Joke de jaarlijkse bijeenkomst bij voor de invulling van de liederen die door het koor gezongen gaan worden tijdens de viering van de ‘dodenherdenking’. Deze bijeenkomsten heeft zij bijgewoond tot 2015.

Bij een uitvaart van een koorlid en/of partner bezocht Joke een aantal keren de familie om samen met hen de uitvaartdienst samen te stellen.

Tijdens de viering van 16 oktober heeft Joke de zilveren Gregoriusmedaille met speld en oorkonde ontvangen omdat zij zich 25 jaar heeft ingezet voor de muziek ten dienste van de liturgie.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose