• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kanselboodschap parochie H. Bernardus van Clairvaux.

Bericht vanuit het parochiebestuur

gepubliceerd: dinsdag, 12 juli 2016
Kanselboodschap parochie H. Bernardus van Clairvaux.

Namens het parochie­bestuur en het pastoraal team van de H. Bernardus­parochie mag ik u de volgende mededeling doen.

Met ingang van 1 januari 2017 zal bisschop Liesen pastoor Maickel Prasing, naast zijn taak voor het pastoraat in onze parochie, ook benoemen als waar­ne­mend pastoor van de Immanuel­parochie te Zevenbergen. Pastoor Peter de Rooij van de Immanuel­parochie wordt op 27 december 2016 70 jaar en heeft bisschop Liesen gevraagd zijn taak als pastoor te mogen beëindigen per 1 januari 2017. Wel blijft pastoor De Rooij als emeritus priester be­schik­baar voor vieringen in de Immanuel­parochie en in onze parochie.

De teamleider van ons pastorale team, diaken Peter Hoefnagels zal ook de teamleiding van het pastoraal team van de Immanuel­parochie op zich nemen. Pastoor Prasing en diaken Hoefnagels zullen vanaf 2017 samen 12 uur per week voor de Immanuel­parochie be­schik­baar zijn. Het betekent ook dat de teams van beide parochies wat intensiever met elkaar gaan samenwerken. Een samenvoeging van beide parochies is niet aan de orde.

Als parochie­bestuur en pastoraal team realiseren we ons dat met het oog op de toekomst intensievere samen­wer­king tussen pastorale teams van belang is. Deze benoemingen dragen hieraan bij. Met elkaar proberen we er zorg voor te dragen dat de belasting voor het pastoraal team hanteerbaar blijft.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose