• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Diakenwijding Thai Nguyen

Zondag 22 mei 2016 Bovendonk Hoeven

gepubliceerd: woensdag, 25 mei 2016
Diakenwijding Thai Nguyen
Diakenwijding Thai Nguyen (foto: Johan Wouters)

Tijdens een vreugdevolle viering op zondag 22 mei ontvingen Joeri Fleerackers (Bisdom Antwerpen) en Thai Nguyen (Bisdom Breda) de diaken­wijding uit handen van mgr. J. Liessen, bisschop van Breda.
Voor beide is het een stap op weg naar het priester­schap. Rector Schnell van de Priester- en Diaken­oplei­ding Bovendonk en rector Papen, die de bisschop van Antwerpen mgr. J. Bonny vertegen­woor­digde, concelebreerden tijdens de viering. In de goed gevulde kapel van Bovendonk waren veel leden van de Vietnamese geloofs­ge­meen­schap aanwezig. Rector Schnell heette buiten de familie en vrienden van de wijdelingen met name abt Jeroen de Cuyper van de Norbertijner abdij in Tongerlo welkom. Bij de presentatie van de wijdelingen benadrukte de rector dat beiden een lange weg hadden afgelegd. Voor Joeri liep deze weg langs de norbertijnen in Tongerlo en werkzaamheden in de zorg. Voor Thai liep de weg via een studie rechten, de theologiestudie aan het Groot­semi­narie Rolduc en de vorming op de Fontyshoge­school, het Antoniushuis en Bovendonk. Voor beide geldt dat ze zijn thuisgekomen in het ambt, aldus de rector.

In zijn homilie verbond de bisschop het Hoogfeest van de heilige Drievuldigheid met het feest van de diaken­wijding. De Drievuldigheid is een geheim dat we niet met ons verstand kunnen bevatten. We lopen het gevaar dit mysterie te bedekken onder mooie woorden en gebouwen. Het is echter de bedoeling dit mysterie te leven. Dit is de roeping van elke gelovige. Jezus Christus roept ook mensen die dit geheim op een bijzondere manier zichtbaar maken. Hij riep allereerst twaalf mannen die Hij later zijn vrienden noemde. Hij heeft hen op weg gestuurd om datgene wat met Hem is begonnen voort te zetten, namelijk Gods liefde bij de mensen te brengen. Dit vraagt van de geroepene een totale toe­wijding. Hij spreekt deze uit in de wijdingsbeloften. Jezus belooft ons de Geest van waarheid. Als iemand ingaat op de roepstem van de Heer mag hij steeds getuigen van de schitterende waarheid dat God ons bemint, ook als hij zijn eigen beperkingen en die van andere mensen ervaart, aldus de bisschop. Na de wijdingsplechtigheid volgde een druk bezochte receptie met felicitaties voor de beide wijdelingen.

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose