• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Zalig Pasen

gepubliceerd: vrijdag, 25 maart 2016
Paastuin basiliek
Paastuin basiliek (foto: Willem Snijders)

In dit Heilige Jaar, het jaar van de barm­har­tig­heid, wordt veel aandacht besteed aan dit thema. Iedereen kent het verhaal van de verloren zoon oftewel het verhaal van de barmhartige vader. En het voelt goed als je dit verhaal leest. Een happy end is altijd mooi.

Het verhaal, de weg die er aan vooraf gaat niet altijd. Barmhartig zijn voor de ene zoon, kan wel eens wrange gevoelens oproepen bij de andere zoon. De zoon die wel altijd volgens de geldende normen en waarden heeft geleefd. Maar ook als er maar één zoon, één dochter, één mens in het spel is, kan barm­har­tig­heid wel eens een moeilijk gevoel zijn. Barmhartig zijn is niet altijd zo gemakkelijk als het lijkt. Soms moet je jezelf volledig kunnen wegcijferen. Soms tot in het uiterste toe. Jezus, die éne Zoon, was daar toe in staat. En barm­har­tig­heid was aan het einde van zijn leven ver te zoeken.

Omwille van de mensen heeft God de Vader zijn Zoon niet gespaard. In zijn lijdensweg die volgde door de kruisdood, heeft Jezus geen menselijke barm­har­tig­heid ondervonden en misschien heeft hij ook wel eens een moment van twijfel gehad over de barm­har­tig­heid van zijn Vader; “God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” (Matteüs 27:46).

De dood van Jezus was een harde, wrede realiteit.

En toch…
Jezus wist wat komen ging en ging zijn lot niet uit de weg. Hij toonde ons de ultieme vorm van liefde en barm­har­tig­heid. Gedurende zijn hele leven, gedurende zijn lijdensweg, zelfs tot in de dood. “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen” (Lucas, 23:34).

En door zijn verrijzenis heeft Jezus de liefde en de barm­har­tig­heid van de Vader mogen ervaren. Een liefde die machtiger is dan de dood. Jezus, barmhartig door zichzelf te geven voor ons, mensen. God de Vader, barmhartig door het offeren van zijn Zoon omwille van ons, mensen. Een vooruitzicht van verrijzenis. Het eeuwig licht van Pasen.

Wat voor voorbeeld, wat voor teken willen we nog meer?
Moge u en de uwen in dit Heilig Jaar niet alleen de barm­har­tig­heid van God de Vader, maar ook die van de mensen ervaren. En moge het licht van Pasen u inspireren om zelf een toonbeeld van barm­har­tig­heid te zijn.

Zalig Pasen!

Pastoor Maickel Prasing, pastoraal team en bestuur van de H. Bernardus van Clairvaux­parochie en de parochiekern­com­mis­sies.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose