• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Eerste Heilige Communie in 2023 in onze Parochie

gepubliceerd: dinsdag, 10 januari 2023

Ook in 2023 staan er weer vie­rin­gen gepland waarin de jongens en meisjes uit groep 4 hun Eerste Heilige Communie kunnen ont­van­gen. Het is altijd een groot feest voor de hele pa­ro­chie.

Er zijn via de ver­schil­lende scholen brieven ver­deeld met in­for­ma­tie en hoe je je kan aanmel­den. Mocht je (nog) geen brief hebben ont­van­gen en wil je graag jou kind opgeven dan kan dat uite­raard. Stuur een e-mail met de gegevens van het be­tref­fen­de kind en de woon­plaats.

Voordat de voor­be­rei­dings­mo­menten van start gaan is er per pa­ro­chiekern een ouder­avond voor­zien.

Alle datums per kern op een rij:

Hoeven

Ouder­avond op woens­dag 11 januari 2023 om 19.30 in Het Punt. Pre­sen­ta­tie­vie­ring op zon­dag 12 februari 2023 in de Sint Jozef­ka­pel van Bovendonk. 
Viering van de Eerste Heilige Communie op zater­dag 22 april 2023

Ouden­bosch

Ouder­avond op dins­dag 17 januari om 19.30 in de basiliek. Pre­sen­ta­tie­vie­ring op zon­dag 5 maart 2023 in de basiliek.
Viering van de Eerste Heilige Communie op zater­dag 24 juni 2023

Oud-Gastel

Ouder­avond op don­der­dag 19 januari 2023 om 19.30 in de H. Lau­ren­tius­kerk. Pre­sen­ta­tie­vie­ring op zon­dag 5 maart 2023 in de H. Lau­ren­tius­kerk. 
Viering van de Eerste Heilige Communie op zater­dag 20 mei 2023

Aanmel­den voor de Eerste Heilige Communie kan tot uiter­lijk 30 januari 2023.

Werk­groep Eerste Heilige Communie Bernardus­paro­chie

Bas Van Haeren

Project­me­de­werker ‘Jonge Ge­zin­nen’

project­me­de­werker@bernardus­paro­chie.nl


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose