• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Paulus Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Stampersgat
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pastoraal-Diaconaal Centrum

Pastoraal-Diaconaal Centrum

De aanduiding ‘pastoraal-diaconaal centrum’ met de naam ‘de Pelgrim’, verwijst naar St. Bernardus als pelgrim en hervormer in Kerk en wereld. ‘De Pelgrim’ organiseert activiteiten en bijeenkomsten rond thema’s op het snijvlak van zingeving / geloof, cultuur en samenleving. Zo is er onder andere aandacht voor mensen die gebukt gaan onder rouw en verlies en voor de vluchteling in de parochie.

Voor het ontwikkelen van een inhoudelijk programma is een programmaraad ingesteld. Als locatie voor het pastoraal-diaconaal centrum is de crypte onder de Basiliek geschikt gemaakt. Contactpersoon is diaken P. Hoefnagels:

Reformatie: onnodig schisma?

In de Reformatorische kerken is 31 oktober Hervormingsdag. Op die dag in 1517 zou Maarten Luther zijn stellingen aan de deur van de slotkerk in Wittemberg hebben gespijkerd, het symbolische begin van het protestantisme. De Reformatie is ontstaan uit het verlangen de hele Kerk van het Westen te vernieuwen, maar heeft – ongewild? - een diepe scheuring veroorzaakt. Eerdere pogingen om de Kerk te hervormen zijn wel geslaagd, zonder dat het tot grote breuken heeft geleid.

Op dinsdag 30 oktober verzorgt drs. Ben Hartmann, theoloog en secretaris-generaal van het Bisdom van Breda, een lezing over de invloed van de Reformatie op de katholieke Kerk, toen en nu. Vanuit katholiek perspectief wordt gekeken naar het begin van de Reformatie, het aandeel dat de eerste grote hervormer - Maarten Luther - daarin heeft gehad en naar de doorwerking in onze tijd. Welke intenties had Luther? Waarom is het tot een kerkscheuring gekomen? Welke geloofsvisies op God en mens heeft de katholieke Kerk in antwoord op de Reformatie willen verdedigen? Welke kernwaarden binden ons en geven ons handvatten voor het heden?

De lezing wordt georganiseerd in het kader van de oecumenische contacten in Oudenbosch en omgeving. Van welke gezindte u ook bent, u bent om 19.30 uur van harte welkom in de Cuyperszaal in pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim’ in Oudenbosch (ingang aan het Doelpad / St. Annaplein). De toegang is vrij, uw aanmelding wordt op prijs gesteld: teamassistent@bernardusparochie.nl.
 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose