• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pastoraal-Diaconaal Centrum

Pastoraal-Diaconaal Centrum

De aanduiding ‘pastoraal-diaconaal centrum’ met de naam ‘de Pelgrim’, verwijst naar St. Bernardus als pelgrim en hervormer in Kerk en wereld. ‘De Pelgrim’ organiseert activiteiten en bijeenkomsten rond thema’s op het snijvlak van zingeving / geloof, cultuur en samenleving. Zo is er onder andere aandacht voor mensen die gebukt gaan onder rouw en verlies en voor de vluchteling in de parochie.

Voor het ontwikkelen van een inhoudelijk programma is een programmaraad ingesteld. Als locatie voor het pastoraal-diaconaal centrum is de crypte onder de Basiliek geschikt gemaakt. Contactpersoon is diaken P. Hoefnagels:

 

In het spoor van Benedictus

Van 12 tot en met 19 oktober organiseert het bisdom een bedevaart in het voetspoor van de heilige Benedictus van Nursia. Met de werkwoorden ‘Bid en werk’ wordt kernachtig zijn spiritualiteit aangeduid en door zijn regel heeft hij een eigen weg gewezen van geloven en leven, voor mensen in en buiten een kloostergemeenschap.

Tijdens de reis bezoeken we verschillende benedictijnse kloosters om tenslotte uit te komen bij de abdij van Monte Cassino, waar Benedictus ligt begraven. Tegelijk maken we een geestelijke reis om de benedictijnse wijsheid van geloof en leven te ontdekken. Met gebed, vieringen en stilte wordt het ook een echte bedevaart, zodat ons contact met God het contact met onze medemensen kan bezielen. We ontmoeten elkaar rond de bisschop en gaan met hem en met elkaar op weg in geloof en aandacht.

Op donderdag 21 februari wordt om 19.30 uur een informatieavond over deze bedevaart gehouden in de Cuyperszaal in pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim’ aan de achterzijde van de Basiliek in Oudenbosch (Doelpad / St. Annaplein). U bent van harte welkom. De reisfolder met alle informatie is te downloaden via www.bisdomvanbreda.nl. Informatie over het voorprogramma is te vinden op www.sintfranciscuscentrum.nl.

 
 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose