• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pastoraal-Diaconaal Centrum

Pastoraal-Diaconaal Centrum

De aanduiding ‘pastoraal-diaconaal centrum’ met de naam ‘de Pelgrim’, verwijst naar St. Bernardus als pelgrim en hervormer in Kerk en wereld. ‘De Pelgrim’ organiseert activiteiten en bijeenkomsten rond thema’s op het snijvlak van zingeving / geloof, cultuur en samenleving. Zo is er onder andere aandacht voor mensen die gebukt gaan onder rouw en verlies en voor de vluchteling in de parochie.

Voor het ontwikkelen van een inhoudelijk programma is een programmaraad ingesteld. Als locatie voor het pastoraal-diaconaal centrum is de crypte onder de Basiliek geschikt gemaakt. Contactpersoon is diaken P. Hoefnagels:

 

Inloopochtenden voor nabestaanden

Op initiatief van diaken Peter Hoefnagels is in mei 2015 de werkgroep Rouwbezoek Oudenbosch-Hoeven-Bosschenhoofd van start gegaan. De leden van de werkgroep bezoeken namens de parochie nabestaanden van overleden parochianen en overhandigen een boekje met troostvolle teksten. Uit de reacties van de bezochte mensen blijkt dat in een duidelijke behoefte wordt voorzien. In 2018 is daarom ook begonnen met inloopochtenden voor nabestaanden van overleden parochianen uit Oudenbosch, Hoeven en Bosschenhoofd. De bijeenkomsten worden goed bezocht en worden op prijs gesteld. De sfeer is ongedwongen. Met een kop koffie of thee, en wat er bij, worden eigen ervaringen uitgewisseld over hoe om te gaan met rouw en wordt vooral naar elkaar geluisterd.

Op 19 februari vond de 3e inloopochtend plaats. In de sfeervolle Cuyperszaal opende diaken Hoefnagels de bijeenkomst, waarbij ongeveer 16 mensen aanwezig waren. Aan een van de nabestaanden was van te voren gevraagd om tijdens de bijeenkomst kort in te gaan op de beleving van zijn rouwproces en om zijn ervaringen en de lessen die hij heeft geleerd te delen. Na zijn als waardevol ervaren inleiding haakten vele aanwezigen daarop in met hun eigen ervaringen en inzichten. De volgende inloopochtend is op dinsdag 30 april van 10.00 uur tot 11.30 uur in de Cuyperszaal in pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim’.

We kijken terug op fijne bijeenkomsten. Bent u - als vrijwilliger - geïnteresseerd in de activiteiten van de werkgroep, wilt u aan een korte introductiebijeenkomst deelnemen waarbij een aantal vaardigheden worden geoefend, en woont u in Bosschenhoofd, Hoeven of Oudenbosch, laat het ons weten. Als u een berichtje stuurt met uw naam, adres en telefoonnummer naar teamassistent Eric Roovers via teamassistent@bernardusparochie.nl nemen we contact met u op.

namens de werkgroep Rouwbezoek,

 
 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose