• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Paulus Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Stampersgat
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pastoraal-Diaconaal Centrum

Pastoraal-Diaconaal Centrum

De aanduiding ‘pastoraal-diaconaal centrum’ met de naam ‘de Pelgrim’, verwijst naar St. Bernardus als pelgrim en hervormer in Kerk en wereld. ‘De Pelgrim’ organiseert activiteiten en bijeenkomsten rond thema’s op het snijvlak van zingeving / geloof, cultuur en samenleving. Zo is er onder andere aandacht voor mensen die gebukt gaan onder rouw en verlies en voor de vluchteling in de parochie.

Voor het ontwikkelen van een inhoudelijk programma is een programmaraad ingesteld. Als locatie voor het pastoraal-diaconaal centrum is de crypte onder de Basiliek geschikt gemaakt. Contactpersoon is diaken P. Hoefnagels:

 

Luther, de tentoonstelling

Woensdag 22 november 2017, Catharijnenconvent Utrecht

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg bevestigde, waarmee hij de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis ontketende.
Museum Catharijneconvent in Utrecht sluit bij deze gedenk­waardige gebeurtenis aan met een tentoon­stelling waarin op zoek wordt gegaan naar de onbekende man achter de icoon van 500 jaar Reformatie.

‘Luther’ neemt de bezoeker mee naar een roerige tijd aan het einde van de Middeleeuwen, waarin de Kerk het alomtegenwoordige geloof van mensen misbruikt om zichzelf te verrijken. Luther spreekt zich uit tegen de corrupte praktijken van de paus en de Kerk van Rome. Deze actie leidt tot een schisma, dat ook onuitwisbare sporen nalaat op maat­schappelijk en politiek gebied en Europa religieus en cultureel verdeelt. De tentoon­stelling brengt Luther en zijn tegenstanders over het voetlicht en toont waarin de kracht schuilt van deze invloedrijke, reformatorische rebel.

Op woensdag 22 november wordt een bezoek aan deze tentoon­stelling georga­ni­seerd. De bezichtiging van de tentoon­stelling wordt voorafgegaan door een inleiding, verzorgd door Museum Catharijneconvent, mits er tenminste 30 bbelang­stellenden zijn.

Programma

12.00 uur inleiding op de tentoon­stelling
13.00 uur bezichtiging van de tentoon­stelling op eigen gelegenheid
15.15 uur voor­stelling ‘de Hervormers’ door Theater­groep Aluin: drie kleine voor­stellingen, die een beeld geven van drie grote hervormers uit de 16e eeuw: Luther, Erasmus en paus Adrianus VI

Kosten

Aan het programma in Museum Catharijneconvent zijn geen kosten verbonden. Bij voldoende deelname wordt overwogen gezamenlijk busvervoer te organiseren, waarvoor dan een bijdrage wordt gevraagd.

Belang­stelling?

Laat het ons weten en stuur vóór 30 oktober een berichtje naar info@bernardus­parochie.nl, dan houden we u op de hoogte.

Op reis in het Land van Geloven

In de Bijbel is de woestijn de plaats waar het gebeurt

Op Reis in het Land van GelovenAl enkele jaren gaat een wisselend gezelschap samen op reis in het Land van Geloven, een virtuele reis met verrassende bestemmingen. De 7e etappe voert ons naar de Woestijn. In de Bijbel is de woestijn de plaats waar het gebeurt. De woestijn is extreem. Omdat er bijna niets is, word je teruggeworpen op jezelf. Je komt er tot keuze en onderscheiding. Vanaf het begin van het Christendom hebben mannen en vrouwen in deze woestijn sporen nagelaten. Het waren mensen die de eenzaamheid opzochten om zich aan God over te geven. Ze kozen voor een manier van leven waarin ze bloot stonden aan droogte, rovers en demonen. In de praktijk bleven ze niet alleen, maar sloten allerlei mensen zich bij hen aan. Is de woestijn een plaats die lang geleden belangrijk was voor gelovigen? Of kunnen wij er ook iets mee? Waar bevindt zich de woestijn in ons leven? En kunnen we op deze plaats overleven? Kunnen we de stilte van de woestijn aan? Kunnen we in die stilte de stem van God ervaren?

De reis in het Land van Geloven maken we met een groep die bestaat uit 10 tot 16 personen onder begeleiding van pastoraal werker Annemiek Buijs - Tuytelaars en Toos Romme. We gaan samen vijf avonden op verkenning en wisselen daarbij ervaringen en bevindingen uit. Er is ruimte voor verschillende opvattingen en ieders persoonlijke, soms heel eigen weg. Deelname vereist enige voorbereiding thuis, net als bij iedere reis. De bijeenkomsten zijn op maandag 30 oktober, 6, 13, 20 en 27 november, steeds van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Cuyperszaal in pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim’ (ingang aan de kant van het Annaplein). Als bijdrage in de kosten van de reis wordt € 10,00 gevraagd voor koffie, thee en materiaal.

Voor meer informatie en uw aanmelding (uiterlijk 12 oktober) kunt u contact opnemen met pastoraal werker Annemiek Buijs:

 
 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose