• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

12e Zondag door het jaar

zondag 21 juni 2020

Wees niet bang

Bezinning bij de lezingen

Angst is het ergste, dat een mens kan overkomen. Angst verlamt en verstikt. Ze is als een wurggreep: ze kan dodelijk zijn. Ze houdt mensen vast, zodat ze niet voor- of achteruit kunnen. Ze neemt alle uitzicht weg, ze werkt verblindend. Angst staat haaks op de boodschap van Jezus. Hij staat voor leven, voor bevrijding en toekomst. Hij leeft voorbij de dood. Hij weet zich geborgen en veilig in Gods hand Daarom kan niemand en niets Hem tegenhouden. Hij laat zich niet afschrikken, niet door geweld of macht.

Wees niet bang: dat blijft in ons naklinken. Want nu is het onze beurt om te werken aan zijn ideaal. We mogen blijven getuigen, wetend dat niemand ons klein kan krijgen. We zijn méér dan een mus. God staat achter ons en voor ons. We hebben niets te vrezen. Wees niet bang: 't is een kwestie van gelovig vertrouwen in het ideaal van Jezus en in Gods bescherming.

Auteur: pater Wim Holterman osfs

Eerste lezing

Jeremia, 20, 10-13

Jeremia sprak: ‘Ik hoor velen fluisteren: Daar heb je ‘Ontzetting-overal’. Breng hem aan. Ja, we brengen hem aan. AI mijn vrienden willen niets liever dan mij ten val brengen. Ze zeggen: Misschien laat hij zich misleiden; dan overmeesteren we hem en kunnen we ons op hem wreken. De Heer is bij mij als een machtig strijder. Mijn achtervolgers vallen neer, ze zullen niet overwinnen. Ze worden diep beschaamd, nooit bereiken ze iets. Hun schande duurt eeuwig, ze wordt nooit vergeten! Heer van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien hoe Gij U op hen wreekt. Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd. Zingt een lied, een loflied voor de Heer, want Hij heeft het leven van de arme uit de macht van de boosdoeners gered.’

Epistellezing

Romeinen 5, 12-15

Broeders en zusters, door één mens is de zonde in de wereld gekomen en met de zonde de dood; en zo is de dood over alle mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben. Er was immers reeds zonde in de wereld vóór de wet er was. Maar zonde wordt niet aangerekend waar geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes, dus ook over hen die zich niet op de wijze van Adam schuldig hadden gemaakt aan de overtreding van een gebod. Adam nu is het beeld van Hem die komen moest. Maar de genade van God laat zich niet afmeten naar de misstap van Adam. De fout van één mens bracht allen de dood, maar God schonk allen rijke vergoeding door de grote gave van zijn genade: de ene mens Jezus Christus.

Evangelielezing

Mattheüs, 10, 26-33

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: ‘Weest niet bang voor de mensen. Niets is bedekt of het zal onthuld, niets verborgen of het zal bekend worden. Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken. Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel; vreest veeleer Hem die èn ziel èn lichaam in het verderf kan storten in de hel. Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw Vader niet één mus op de grond vallen. Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld. Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch méér waard dan een zwerm mussen. Ieder die Mij bij de mensen belijdt, zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen, zal ook Ik verloochenen tegenover mijn Vader die in de hemel is.’

 

God in fragmenten

1 Koningen 17, 17-24

Gezien worden


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose