• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Paulus Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Stampersgat
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

12e Zondag door het jaar

zondag 25 juni 2017

Wees niet bang

Bezinning bij de lezingen

Angst is een slechte raadgever. We weten het allemaal. En toch: we zijn bang: bang om uit de toon te vallen, bang om je partner te verliezen, bang om voor onze mening uit te komen. We vragen ons af of we bij de ander wel in de smaak vallen. Met spanning wachten we af of er vrede zal komen, of we aan het werk kunnen blijven. Om onze wereld hangt een net van angst, waarin we regelmatig gevangen zitten. Deze angst kan ons verlammen en kan ons monddood maken.

Wees niet bang: dat is de waarschuwing, die Jezus ons meegeeft voor ons leven. Hij wil dat het beste in ons alle kansen krijgt, dat we uitkomen voor wat we geloven. Als geen ander weet Hij welke pijn ons dit kan kosten. Maar van Hem mogen we ook weten, dat die pijn - zelfs de pijn van de dood - voert naar nieuw leven, naar leven in overvloed. Wees niet bang: juist in de moeilijkste momenten, als alles en iedereen tegen schijnt, dan is God je nabij. Hij houdt jouw leven in zijn hand. Hij is een solidaire God door alles heen.

Auteur: pater Wim Holterman osfs


Eerste lezing

Jeremia, 20, 10-13

Jeremia sprak: ‘Ik hoor velen fluisteren: Daar heb je ‘Ontzetting-overal’. Breng hem aan. Ja, we brengen hem aan. AI mijn vrienden willen niets liever dan mij ten val brengen. Ze zeggen: Misschien laat hij zich misleiden; dan overmeesteren we hem en kunnen we ons op hem wreken. De Heer is bij mij als een machtig strijder. Mijn achtervolgers vallen neer, ze zullen niet overwinnen. Ze worden diep beschaamd, nooit bereiken ze iets. Hun schande duurt eeuwig, ze wordt nooit vergeten! Heer van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien hoe Gij U op hen wreekt. Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd. Zingt een lied, een loflied voor de Heer, want Hij heeft het leven van de arme uit de macht van de boosdoeners gered.’

 

Epistellezing

Romeinen 5, 12-15

Broeders en zusters, door één mens is de zonde in de wereld gekomen en met de zonde de dood; en zo is de dood over alle mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben. Er was immers reeds zonde in de wereld vóór de wet er was. Maar zonde wordt niet aangerekend waar geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes, dus ook over hen die zich niet op de wijze van Adam schuldig hadden gemaakt aan de overtreding van een gebod. Adam nu is het beeld van Hem die komen moest. Maar de genade van God laat zich niet afmeten naar de misstap van Adam. De fout van één mens bracht allen de dood, maar God schonk allen rijke vergoeding door de grote gave van zijn genade: de ene mens Jezus Christus.

 

Evangelielezing

Mattheüs, 10, 26-33

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: ‘Weest niet bang voor de mensen. Niets is bedekt of het zal onthuld, niets verborgen of het zal bekend worden. Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken. Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel; vreest veeleer Hem die èn ziel èn lichaam in het verderf kan storten in de hel. Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw Vader niet één mus op de grond vallen. Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld. Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch méér waard dan een zwerm mussen. Ieder die Mij bij de mensen belijdt, zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen, zal ook Ik verloochenen tegenover mijn Vader die in de hemel is.’

 

God in fragmenten

1 Koningen 17, 17-24


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose