• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Paulus Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Stampersgat
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

33e Zondag door het jaar

zondag 18 november 2018

Omdat we mensen zijn

Bezinning bij de lezingen

U kent wel die uitspraken: ‘Dat is toch heel menselijk’ en ‘ik ben toch ook maar een mens’. Het klinkt bijna als een verontschuldiging. Ons leven, wie we zijn en wat we doen, zijn allemaal betrekkelijk. Volmaaktheid is ver van ons. We zijn gewoon maar mensen, met onze goede kanten, maar ook met onze fouten. Daarom is het goed om onszelf af en toe een spiegel voor te houden. We kunnen er in zien wie we zijn, hoe we zijn. Als we kijken in alle eerlijkheid dan mogen we allereerst zien, dat we positief in het leven staan. We hebben onze idealen. We geven van onze liefde. En we schromen niet om telkens opnieuw te beginnen. Maar ons leven heeft ook een andere kant. Kijkend in de spiegel zien we, dat ons beeld niet samenvalt met ons ideaalbeeld. Er zitten schoonheidsfoutjes, die juist in de dagen rond Kerstmis meer in het oog vallen dan anders. Als we zingen van vrede, van alle goeds dan voelen we meer dan anders onze beperktheden. Daarom is het goed om onszelf een spiegel voor te houden. Niet om onszelf te kleineren, maar om onze idealen zuiver te houden. Dat kan goed doen, juist omdat we mensen zijn.

Auteur: pater Wim Holterman osfs

 

Eerste lezing

Daniël 12, 1-3

In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan om de kinderen van uw volk te beschermen. Want het zal dan een tijd van nood zijn zoals er eerder nog geen is geweest sinds er volken zijn. Maar al degenen van uw volk die in het boek staan opgetekend zullen in die tijd worden gered. En velen van hen die slapen in het stof zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om de smaad van een eeuwige schande te ondervinden. Dan zullen de wijzen stralen als de glans van het uitspansel en degenen die de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht zullen schitteren als de sterren voor eeuwig en immer.

 

Epistellezing

Hebreeën 10, 11-14.18

Broeders en zusters, iedere priester verricht dagelijks staande de dienst en draagt telkens weer dezelfde offers op die nooit zonden kunnen wegnemen. Christus daarentegen is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God na één enkel offer voor de zonden te hebben gebracht, en Hij wacht nog slechts op het ogenblik dat zijn vijanden worden gemaakt tot een voetbank voor zijn voeten. Want door één offer heeft Hij voor altijd hen die zich laten heiligen tot volmaaktheid gebracht. En waar de zonden en ongerechtigheden vergeven zijn is geen zoenoffer meer nodig.

 

Evangelielezing

Marcus 13, 24-32

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Maar na die verschrikkingen in die dagen zal de zon verduisteren en de maan zal geen licht meer geven; de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid. Dan zal Hij zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken, van het einde der aarde tot het einde des hemels. Trekt uit de vergelijking met de vijgenboom deze les: wanneer zijn twijgen al zacht worden en beginnen uit te botten, weet ge dat de zomer in aantocht is. Zo ook, wanneer gij al deze dingen ziet, weet dan dat het einde nabij is, ja voor de deur staat. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal niet voorbijgaan totdat dit alles gebeurd is. Hemel en aarde zullen voorbijgaan maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan. Van die dag of dat uur weet niemand af, zelfs niet de engelen in de hemel, zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen.’

 

God in fragmenten

1 Koningen 17, 17-24

Gezien worden


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose