• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Als u dit leest is mijn emeritaat ingegaan. Recent kreeg ik een brief van de bisschop waarin stond dat mijn aanstelling begin februari 2020 zal eindigen. Dan word ik 75 jaar. De pastoor mag wel vragen om daarna voor te gaan in vieringen of bepaalde taken uit te voeren. Priester of diaken blijf je immers je leven lang.

Vieringen deze week

donderdag, 9 april
19.00Livestream Immanuel Parochie - Eucharistie
 
vrijdag, 10 april
15.00Livestream Immanuel Parochie - Kruisweg
19.00Livestream Immanuel Parochie - Meditatie
 
zaterdag, 11 april
20.30Livestream Immanuel Parochie - Eucharistie
 
zondag, 12 april
9.30Livestream Immanuel Parochie - Eucharistie

Overzicht van alle vieringenLaatste Parochieblad
Parochieblad Januari 2020
Januari 2020

eerdere edities
Palmtakjes
Afhalen op diverse locaties
gepubliceerd: maandag, 6 april 2020
Na de vie­ring op Palm­zon­dag zijn de palmtakjes verspreid over de geloofs­ge­meen­schappen.
Paasbrief Bischop Liesen
“Achter gesloten deuren”
gepubliceerd: vrijdag, 3 april 2020
Dier­ba­re broeders en zusters in Christus, In deze tijd van het corona­vi­rus richt ik mij tot u, nu de Goede Week begint en we hoop­vol uitkijken naar het Hoog­feest van Pasen.
Live-stream Goede Week en Pasen
In deze tijden toch verbonden met elkaar!
gepubliceerd: vrijdag, 27 maart 2020
Tijdens de Goede Week en Pasen wor­den alle vie­rin­gen, zonder kerk­gan­gers, gehou­den in de kerk van de heilige Jacobus de Meerdere in Fijnaart. De vie­rin­gen zijn live te volgen via de website van de Immanuel­paro­chie.
24 Uur voor de Heer
vrijdag 27 maart – Oudenbosch – 19.00 uur tot 21.00 uur
gepubliceerd: vrijdag, 27 maart 2020
Met de titel ‘Even bid­den tot U’ vindt op vrij­dag 27 en zater­dag 28 maart op ini­tia­tief van paus Fran­cis­cus ’24 uur voor de Heer’ plaats. U wordt uit­ge­no­digd voor per­soon­lijk gebed en eucha­ris­tische aanbid­ding in de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara in Ouden­bosch op vrij­dag 27 maart tussen 19.00 uur en 21.00 uur. U wordt verzocht om de gel­dende maat­regelen in verband met het corona­vi­rus in acht te nemen en voldoende afstand tot elkaar te bewaren.
Klokken van hoop
Komende drie woensdagen luiden de klokken
gepubliceerd: dinsdag, 17 maart 2020
Het corona­vi­rus heeft een grote impact op het maat­schap­pe­lijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg daarvan.
Live-stream eucharistieviering
zondag 9:30 uur
gepubliceerd: zaterdag, 14 maart 2020
De ko­men­de zon­da­gen wordt in de kerk v.d. heilige Jacobus de Meerdere in Fijnaart een eucha­ris­tie­vie­ring ver­zorgd zonder kerk­gan­gers. De vie­rin­gen zijn live te volgen via de website van de Immanuel­paro­chie.
ALLE VIERINGEN IN DE KERKEN VERVALLEN
Aanscherping van maatregelen omtrent Coronavirus
gepubliceerd: vrijdag, 13 maart 2020
In verband met de laatste ont­wik­ke­lingen rondom het Corona­vi­rus (COVID-19), scherpen de bis­schop­pen in Neder­land de al eerder getroffen maat­regelen aan. Alle publieke li­tur­gische vie­rin­gen op zater­dag­avon­den en zon­da­gen wor­den tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bis­schop­pen aan bij het recente advies van de over­heid en het RIVM.
LAATSTE NIEUWS omtrent het Coronavirus
Aanscherping van maatregelen omtrent Coronavirus
gepubliceerd: vrijdag, 13 maart 2020
Na overleg met de vicevoor­zit­ters en de leden van het pas­to­raal team heb ik besloten dat we in de Immanuel­paro­chie en de Bernardus­paro­chie vooreerst vanaf morgen 13 maart tot en met dins­dag 31 maart alle groeps­acti­vi­teiten, zoals doordeweekse vie­rin­gen, koor­re­pe­ti­ties, ouder­avon­den, cursussen, eerste communie- en vormselvoor­be­rei­dingen, ver­ga­de­ringen etc. afgelasten.
Annulering Stille Omgang Amsterdam
Geen Stille Omgang 21 maart 2020
gepubliceerd: vrijdag, 13 maart 2020
Tot onze grote spijt heeft het bestuur van het Gezel­schap van de Stille Omgang Am­ster­dam besloten om de Stille Omgang van 21 maart aanstaande te annuleren.
Geen concert Wiener Sangerknaben
Woensdag 11 maart geen concert
gepubliceerd: woensdag, 11 maart 2020
Een grote domper voor de organi­sa­tie, die twee jaar onder­handelde om het we­reld­be­roemde jongens­koor na lange tijd weer eens naar Neder­land te halen.


zaterdag, 29 februari 2020Belangrijk bericht omtrent het coronavirus
donderdag, 27 februari 2020Wiener Sängerknaben komen naar Nederland
maandag, 24 februari 2020Hartjesviering 2 februari 2020 Fotoreportage
maandag, 17 februari 2020Bezinningszondagen in Veertigdagentijd 2020
zondag, 16 februari 2020Stille Omgang Amsterdam
woensdag, 15 januari 2020Parochie vitalisering
woensdag, 15 januari 2020Zeven kathedralen en vijfentwintig basilieken
zondag, 29 december 2019Reünie / infoavond Alpha cursus
vrijdag, 20 december 2019Start nieuwe Alpha cursus
vrijdag, 13 december 2019“De kerststal laat ons de tedere liefde van God zien”

meer berichten vindt u in het archief

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose