• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het was de eerste weekeinde, 14 en 15 maart, waarin er vanwege het coronavirus geen vieringen meer konden zijn in onze kerken. Op zaterdag hadden we in Bosschenhoofd het feest van de heilige Clemens Maria Hofbauer willen gaan vieren, patroonheilige van hopeloze zaken. Maar het mocht niet zo zijn.

Vieringen deze week

zondag, 31 mei
9.30livesteam Immanuel Parochie - Eucharistie

Overzicht van alle vieringenLaatste Parochieblad
Parochieblad April 2020
April 2020

eerdere edities
Online bijeenkomsten over het Bijbelboek Handelingen
gepubliceerd: maandag, 18 mei 2020
In deze bij­zon­dere tijd tussen Pasen en Pink­ste­ren nodigt het Sint Fran­cis­cus­cen­trum u uit voor drie online bij­een­komsten over het boek Han­de­lin­gen van de Apos­te­len. Dit boek wordt in de Paas­tijd gelezen. Gedreven door de Geest ver­kon­di­gen de leer­lin­gen van Christus het evan­ge­lie
Hulp aan vluchtelingen in Griekenland
Oproep tot financiële ondersteuning in het kader van Moederdag
gepubliceerd: vrijdag, 8 mei 2020
De Neder­landse bis­schop­pen hebben een dringende oproep ont­van­gen van Caritas Athene om te helpen bij de ver­zor­ging van de tal­loze vluch­te­lingen. Velen van hen zijn kin­de­ren en een groot deel zit vast in kampen in Griekenland. De corona­cri­sis heeft de situatie van deze mensen nog moei­lijker gemaakt dan ze al was. Namens de Kerk staat Caritas Athene hen zo goed moge­lijk bij door het bie­den van onderdak, maaltij­den en kle­ding. Daar­mee wordt concrete hulp gebo­den en een blijk gegeven van liefde­volle aan­dacht in omstan­dig­he­den die voor vele vluch­te­lingen uit­zichtloos lijken.
Mariakapel in Hoeven
gepubliceerd: zaterdag, 2 mei 2020
Gedurende de mei­maand is in de kerk van St. Jan de Doper in Hoeven in het por­taal van de kerk een Maria­beeld geplaatst. Deze voor ie­der­een ge­mak­ke­lijk toe­gan­ke­lijke ruimte biedt in deze moei­lijke tij­den een extra gelegen­heid tot gebed en be­zin­ning en uite­raard om een kaarsje aan te steken bij Maria. Wees welkom.
Livestream zondagsviering in de Basiliek
gepubliceerd: zaterdag, 2 mei 2020
Vanaf zon­dag 3 mei wordt in de Basiliek in Ouden­bosch de moge­lijk­heid gebo­den om de vie­ring die vanuit de kerk van de Heilige Jacobus in Fijnaart via internet wordt uitgezon­den bij te wonen.
Laurentiuskerk dagelijks geopend.
gepubliceerd: zondag, 26 april 2020
De Lau­ren­tius­kerk in Oud Gastel is vanaf 1 mei tot 27 sep­tem­ber dage­lijks van 10.00 uur tot 17.00 uur geopend om een bezoekje te brengen aan de Maria­ka­pel.
Palmtakjes
Afhalen op diverse locaties
gepubliceerd: maandag, 6 april 2020
Na de vie­ring op Palm­zon­dag zijn de palmtakjes verspreid over de geloofs­ge­meen­schappen.
Paasbrief Bischop Liesen
“Achter gesloten deuren”
gepubliceerd: vrijdag, 3 april 2020
Dier­ba­re broeders en zusters in Christus, In deze tijd van het corona­vi­rus richt ik mij tot u, nu de Goede Week begint en we hoop­vol uitkijken naar het Hoog­feest van Pasen.
Live-stream Goede Week en Pasen
In deze tijden toch verbonden met elkaar!
gepubliceerd: vrijdag, 27 maart 2020
Tijdens de Goede Week en Pasen wor­den alle vie­rin­gen, zonder kerk­gan­gers, gehou­den in de kerk van de heilige Jacobus de Meerdere in Fijnaart. De vie­rin­gen zijn live te volgen via de website van de Immanuel­paro­chie.
24 Uur voor de Heer
vrijdag 27 maart – Oudenbosch – 19.00 uur tot 21.00 uur
gepubliceerd: vrijdag, 27 maart 2020
Met de titel ‘Even bid­den tot U’ vindt op vrij­dag 27 en zater­dag 28 maart op ini­tia­tief van paus Fran­cis­cus ’24 uur voor de Heer’ plaats. U wordt uit­ge­no­digd voor per­soon­lijk gebed en eucha­ris­tische aanbid­ding in de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara in Ouden­bosch op vrij­dag 27 maart tussen 19.00 uur en 21.00 uur. U wordt verzocht om de gel­dende maat­regelen in verband met het corona­vi­rus in acht te nemen en voldoende afstand tot elkaar te bewaren.
Klokken van hoop
Komende drie woensdagen luiden de klokken
gepubliceerd: dinsdag, 17 maart 2020
Het corona­vi­rus heeft een grote impact op het maat­schap­pe­lijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg daarvan.


zaterdag, 14 maart 2020Live-stream eucharistieviering
vrijdag, 13 maart 2020ALLE VIERINGEN IN DE KERKEN VERVALLEN
vrijdag, 13 maart 2020LAATSTE NIEUWS omtrent het Coronavirus
vrijdag, 13 maart 2020Annulering Stille Omgang Amsterdam
woensdag, 11 maart 2020Geen concert Wiener Sangerknaben
zaterdag, 29 februari 2020Belangrijk bericht omtrent het coronavirus
donderdag, 27 februari 2020Wiener Sängerknaben komen naar Nederland
maandag, 24 februari 2020Hartjesviering 2 februari 2020 Fotoreportage
maandag, 17 februari 2020Bezinningszondagen in Veertigdagentijd 2020
zondag, 16 februari 2020Stille Omgang Amsterdam

meer berichten vindt u in het archief

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose