• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

In de laatste week van juli werd het jaarlijkse Triduüm gehouden in ‘Het Veerhuis’ in Oud Gastel. Drie dagen werden drie groepen ouderen getrakteerd op een dag van bezinning en ontspanning, afgewisseld met lekkernijen en een maaltijd. Dank aan de vele vrijwilligers die dit mogelijk maakten!

Vieringen deze week

zaterdag, 18 september
11.00Hoeven - St. Jan de Doper - Eucharistie
13.00Hoeven - St. Jan de Doper - Eucharistie
15.00Oudenbosch - Basiliek - Eucharistie
17.00Bosschenhoofd - H.Hart - Eucharistie
 
zondag, 19 september
9.30Hoeven - St. Jan de Doper - Woord en Communie
9.30Oud Gastel - H. Laurentius - Eucharistie
11.00Oudenbosch - Basiliek - Livestream-Eucharistie

Overzicht van alle vieringenLaatste Parochieblad
Parochieblad Augustus 2021
Augustus 2021

eerdere edities
Na 20 jaar heeft Eliesbeth besloten om te stoppen als koster
gepubliceerd: dinsdag, 7 september 2021
Na 20 jaar heeft Eliesbeth besloten om te stoppen als koster. We wil­den dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom is op 22 au­gus­tus tij­dens de dienst Eliesbeth in het zonnetje gezet met bloemen en dank­ba­re woor­den voor haar inzet al die jaren. Ze blijft lector en maakt ook de roosters voor de lectoren en de acolieten/mis­die­naars.
Hoeven heeft nu strooiveld op Kerkhof
gepubliceerd: dinsdag, 10 augustus 2021
Regel­ma­tig in­for­meerde Hoevenaren naar wat de moge­lijk­he­den waren om de as van een dier­ba­re op het kerkhof uit te strooien. Uite­raard was dat moge­lijk maar een spe­ci­fie­ke plaats daarvoor was er niet.
Triduüm
Halderberge en Kruisland 2021
gepubliceerd: dinsdag, 10 augustus 2021
Dit jaar was het Triduüm nog in aan­ge­paste vorm mede door het coronabeleid, voorge­schre­ven door het RIVM. Na het afsluiten van het Triduüm op don­der­dag 29 juli was er bij de organi­sa­tie en alle vrij­wil­li­gers grote tevre­den­heid, ondanks dat het aantal gasten was ver­deeld over 3 dagen.  
Derde Online Alpha Cursus
Welkom bij de derde online Alpha-cursus
gepubliceerd: donderdag, 29 juli 2021
Heb je vragen over de zin van je leven, over je geloof, of over wie Jezus voor jou is ? Wil je ook luis­te­ren naar hoe andere mensen geloven, bid­den en God zoeken? Wil je leren je geloof ook vanuit je hart te gaan ervaren? Vind je het moei­lijk om over je geloof te praten met anderen, of met je (klein-)kin­de­ren?
LOURDES
Mooie ontroerende documentaire
gepubliceerd: dinsdag, 13 juli 2021
Op dins­dag 27 juli zal bij Filmtheater Fanfare in de Utopia­zaal van het Markland College de mooie, en soms ook ontroerende, do­cu­mentaire Lourdes te zien zijn. Aanvang 20:15 uur
Verdere versoepeling coronaprotocol
gepubliceerd: donderdag, 24 juni 2021
Nu er weer meer kan en mag in de maat­schap­pij als het gaat om corona zien de Neder­landse bis­schop­pen ook moge­lijk­he­den om de maat­regelen voor de Rooms-katho­lie­ke Kerk aan te passen. De bis­schop­pen hebben daarom het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’ aan­ge­past.
Autozegening Hoeven
Zaterdag 3 juli 2021 van 14.00 tot 16.00 uur
gepubliceerd: zaterdag, 5 juni 2021
De auto­ze­gening in Hoeven is voor het eerst geor­ga­ni­seerd op 20 no­vem­ber 1927. De toen­ma­lige pastores waren bezorgd voor de steeds grotere gevaren in het ver­keer en het veel­vul­dig gebruik van mascottes om tegen die gevaren beschermd te zijn. Bis­schop Hopmans wilde dit bijgeloof tegen­gaan door de vere­ring van Sint Christoffel te bevor­de­ren. In Hoeven kreeg hij gehoor.
St Jan de Doper op regionale TV
vanaf woensdag 2 juni 2021
gepubliceerd: maandag, 31 mei 2021
Vanaf woens­dag 2 juni is er een uitzen­ding te zien op de regionale t.v. “Ons West Brabant” over onze kerk St. Jan de Doper in Hoeven. Deze uitzen­ding begint om 19.00 uur en wordt elk uur herhaald gedurende een week. Op de web­si­te van Ons West Brabant kun je de programme­ring vin­den.
Eerste nieuwsbrief Kinderkaravaan online
Bekijk hem snel
gepubliceerd: woensdag, 12 mei 2021
De eerste nieuws­brief van de Kinderkara­vaan is vandaag online te bekijken en te down­loa­den.
Kanselbericht
zondag 2 mei 2021
gepubliceerd: zondag, 2 mei 2021
Beste mensen, Namens het pas­to­raal team en de pa­ro­chie­besturen van de Immanuel­paro­chie en de pa­ro­chie H. Bernardus van Clairvaux wil ik u de volgende mede­de­ling over het pas­to­raal team doen.


maandag, 26 april 2021Geloofsgesprekken over de Bijbel
maandag, 19 april 2021Bereikbaarheid pastorie Oudenbosch
maandag, 12 april 2021Paastuin basiliek
vrijdag, 12 maart 2021Livestream Chrismamis
maandag, 8 maart 2021Feest van de heilige Clemens
donderdag, 4 maart 202124 Uur voor de Heer
zondag, 24 januari 2021Kanselbericht
woensdag, 6 januari 20212e online ALPHA-CURSUS
dinsdag, 29 december 2020Hervatting vieringen vanaf 9 januari
maandag, 21 december 2020Kerst vieren in de parochie

meer berichten vindt u in het archief

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose