• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het novembert al weken. De dagen bibberen en korten. Het is de tijd dat men naar binnen ziet. Gezelligheid, warmte, tederheid, naar kaneel geurende thee en onderonsjes, en die krans met vier kaarsjes. Ja, op zondag 29 november begint de Advent, de tijd van voorbereiding op Kerstmis, het geboortefeest, waarbij de geboorte van Jezus wordt herdacht.

Vieringen deze week

zaterdag, 5 december
17.00Bosschenhoofd - H.Hart - Woord en Communie
 
zondag, 6 december
9.30Hoeven - St. Jan de Doper - Eucharistie
9.30Oud Gastel - H. Laurentius - Eucharistie
11.00Oudenbosch - Basiliek - Eucharistie

Overzicht van alle vieringenLaatste Parochieblad
Parochieblad Oktober 2020
Oktober 2020

eerdere edities
Red wednesday en oecumenische viering in de Basiliek
Woensdagavond 25 november 2020
gepubliceerd: dinsdag, 17 november 2020
Op Red Wednesday, woens­dag 25 no­vem­ber 2020, wordt we­reld­wijd aan­dacht gevraagd voor gods­dienst vrij­heid. Met name voor het ver­volgen van mensen om hun geloof. Als teken van soli­da­ri­teit met hen wor­den, in de avond en nacht, kerken rood aangelicht.
Naar de kerk: meld u aan!
gepubliceerd: maandag, 16 november 2020
Om verdere versprei­ding van het COVID-19virus zoveel moge­lijk tegen te gaan hebben de Neder­landse Bis­schop­pen besloten om op advies van het RIVM de gel­dende maat­regelen voor vie­rin­gen in onze kerken aan te scherpen. Dat betekent dat vanaf 17 ok­to­ber de vie­ring op zater­dag om 17.00 uur in Bosschen­hoofd en op zon­dag om 09.30 uur in Hoeven en Oud Gastel en om 11.00 uur in Ouden­bosch maar mag wor­den bijgewoond door maximaal 30 kerk­gan­gers. Kerk­gan­gers dienen zich vooraf aan te mel­den voor de vie­ring en van hen wordt verwacht dat ze een mondkapje dragen, in ieder geval bij het betre­den en verlaten van de kerk. Onveranderd blijft dat samenzang niet is toe­ge­staan, dat kerk­gan­gers zich bij binnen­komst dienen te mel­den, hun han­den dienen te ontsmetten en de gewenste anderhalve meter afstand tot elkaar res­pec­teren. Het dringend advies is om bij ge­zond­heidsklachten van uzelf of huis­ge­no­ten niet naar een vie­ring te komen. In alle gevallen dienen aan­wij­zingen die voor, tij­dens of na de vie­ring wor­den gegeven te wor­den opge­volgd.
Aangepaste maatregelen kerkbezoek
Vanaf 17 oktober
gepubliceerd: maandag, 16 november 2020
Om verdere versprei­ding van het COVID-19virus zoveel moge­lijk tegen te gaan hebben de Neder­landse Bis­schop­pen besloten om op advies van het RIVM de gel­dende maat­regelen voor vie­rin­gen in onze kerken aan te scherpen. Dat betekent dat vanaf 17 ok­to­ber de vie­ring op zater­dag om 17.00 uur in Bosschen­hoofd en op zon­dag om 09.30 uur in Hoeven en Oud Gastel en om 11.00 uur in Ouden­bosch maar mag wor­den bijgewoond door maximaal 30 kerk­gan­gers.
Allerzielen 2020
Sfeervolle inloop in de Basiliek
gepubliceerd: dinsdag, 3 november 2020
Dit jaar wer­den onze dier­ba­re over­le­de­nen van het afgelopen jaar, onder andere her­dacht tij­dens een sfeer­volle inloop in de Basiliek.
Rectificatie op brief Bisschop Liesen
Strengere maatregelen zijn geboden als we het virus willen verslaan.
gepubliceerd: maandag, 19 oktober 2020
In onze ijver om jullie zo snel moge­lijk te in­for­meren, zijn we gis­te­ren iets te snel geweest... "Haas­tige spoed is zel­den goed" is ook waar in corona­tijd, mis­schien zelfs meer, omdat onjuiste in­for­ma­tie van onze kant jullie meer hindert dan helpt. Onze excuses daarvoor en de belofte om te proberen het de volgende keer beter te doen.
Brief Bisschop Liesen i.v.m. corona
Strengere maatregelen zijn geboden als we het virus willen verslaan.
gepubliceerd: zaterdag, 17 oktober 2020
Afgelopen dins­dag is er weer een pers­con­fe­ren­tie van de minister-presi­dent geweest. U hebt het slechte nieuws gehoord: alsmaar meer coronabesmet­tingen, zie­ken­huisopnames en over­lij­dens. Strengere maat­regelen zijn gebo­den als we het virus willen verslaan.
75-jarig bestaan van de Verenigde Naties
Basiliek blauw verlicht
gepubliceerd: vrijdag, 16 oktober 2020
Een groot aantal gebouwen en objecten in Neder­land wordt van maan­dag 19 tot en met zater­dag 24 ok­to­ber aanstaande blauw verlicht ter ere van het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties, een ini­tia­tief van de Neder­landse Vereni­ging voor de Verenigde Naties (NVVN).
Vieren op anderhalve meter
Vanaf 4 juli weer naar de kerk
gepubliceerd: vrijdag, 2 oktober 2020
Op basis van de richtlijnen van het RIVM en van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is het weer toe­ge­staan om samen te komen voor het vieren van de zon­dagsliturgie. Het gaat dus om de vie­rin­gen in het week­ein­de: op zater­dag om 17.00 uur in Bosschen­hoofd, op zon­dag om 09.30 uur in Hoeven en Oud Gastel en om 11.00 uur in Ouden­bosch. Vie­rin­gen door de week in de Clemens­ka­pel en de Paulus­ka­pel zijn voorlopig nog niet moge­lijk. We beginnen weer vanaf het week­ein­de van 4 en 5 juli, maar aan uw aanwe­zig­heid zijn voor­waar­den verbon­den.
Afscheid dameskoor Hoeven
gepubliceerd: donderdag, 10 september 2020
In janu­ari 1962 werd in Hoeven het Dames­koor opgericht voor de ver­zor­ging van de rouw- en trouw­diensten en de jubileum-vie­rin­gen in de pa­ro­chie. Tot die tijd wer­den deze diensten steeds ver­zorgd door een mannen­koor, maar zij waren niet meer in staat om op werk­da­gen de gezongen diensten te ver­zorgen.
Start online ALPHA-CURSUS
is een online Alpha Cursus iets voor jou?
gepubliceerd: zondag, 9 augustus 2020
Heb je vragen over de zin van je leven, over je geloof, of over wie Jezus voor je is? Wil je ook luis­te­ren naar hoe andere mensen geloven, bid­den en God zoeken? Wil je leren je geloof ook vanuit je hart te gaan ervaren? Heb je moeite om met andere mensen, of met je kin­de­ren en klein­kin­de­ren die willen weten waarom jij gelooft, dat ook vanuit je hart onder woor­den te brengen? En wil je de cursus vanuit je huis kunnen volgen? Dan is de online Alpha-cursus echt iets voor jou! Je hebt een com­puter, laptop of tablet nodig met camera en een goede internetverbin­ding


maandag, 22 juni 2020Geloofsfeest voor kinderen
donderdag, 11 juni 2020Autozegening Hoeven
maandag, 8 juni 2020Vieringen worden hervat
maandag, 18 mei 2020Online bijeenkomsten over het Bijbelboek Handelingen
vrijdag, 8 mei 2020Hulp aan vluchtelingen in Griekenland
zaterdag, 2 mei 2020Mariakapel in Hoeven
zaterdag, 2 mei 2020Livestream zondagsviering in de Basiliek
zondag, 26 april 2020Laurentiuskerk dagelijks geopend.
maandag, 6 april 2020Palmtakjes
vrijdag, 3 april 2020Paasbrief Bischop Liesen

meer berichten vindt u in het archief

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose