• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Ik was 24 lentes jong toen ik op 1 september 1990 de sprong waagde om vanuit Baal (Tremelo) het Vlaams-Brabantse land te verlaten en mij te vestigen in het Zuid-Hollandse Hendrik-Ido-Ambacht. Ik ging mijn droom achterna die in Vlaanderen in die dagen moeilijk was te realiseren: als pastoraal werkster aan de slag gaan. Spijt dat ik ooit die grote sprong heb gemaakt? Neen, ik heb een vruchtbare bodem gevonden waarin ik als mens, gelovige en pastor heb kunnen groeien en openbloeien. Daar ben ik heel dankbaar voor.

Vieringen deze week

woensdag, 4 augustus
12.00Oudenbosch - Basiliek - Oecumenisch Gebed
 
zaterdag, 7 augustus
17.00Bosschenhoofd - H.Hart - Eucharistie
 
zondag, 8 augustus
9.30Hoeven - St. Jan de Doper - Eucharistie
9.30Oud Gastel - H. Laurentius - Eucharistie
11.00Oudenbosch - Basiliek - Livestream-Eucharistie

Overzicht van alle vieringenLaatste Parochieblad
Parochieblad Juni 2021
Juni 2021

eerdere edities
Derde Online Alpha Cursus
Welkom bij de tweede online Alpha-cursus
gepubliceerd: donderdag, 29 juli 2021
Heb je vragen over de zin van je leven, over je geloof, of over wie Jezus voor jou is ? Wil je ook luis­te­ren naar hoe andere mensen geloven, bid­den en God zoeken? Wil je leren je geloof ook vanuit je hart te gaan ervaren? Vind je het moei­lijk om over je geloof te praten met anderen, of met je (klein-)kin­de­ren?
LOURDES
Mooie ontroerende documentaire
gepubliceerd: dinsdag, 13 juli 2021
Op dins­dag 27 juli zal bij Filmtheater Fanfare in de Utopia­zaal van het Markland College de mooie, en soms ook ontroerende, do­cu­mentaire Lourdes te zien zijn. Aanvang 20:15 uur
Verdere versoepeling coronaprotocol
gepubliceerd: donderdag, 24 juni 2021
Nu er weer meer kan en mag in de maat­schap­pij als het gaat om corona zien de Neder­landse bis­schop­pen ook moge­lijk­he­den om de maat­regelen voor de Rooms-katho­lie­ke Kerk aan te passen. De bis­schop­pen hebben daarom het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’ aan­ge­past.
Autozegening Hoeven
Zaterdag 3 juli 2021 van 14.00 tot 16.00 uur
gepubliceerd: zaterdag, 5 juni 2021
De auto­ze­gening in Hoeven is voor het eerst geor­ga­ni­seerd op 20 no­vem­ber 1927. De toen­ma­lige pastores waren bezorgd voor de steeds grotere gevaren in het ver­keer en het veel­vul­dig gebruik van mascottes om tegen die gevaren beschermd te zijn. Bis­schop Hopmans wilde dit bijgeloof tegen­gaan door de vere­ring van Sint Christoffel te bevor­de­ren. In Hoeven kreeg hij gehoor.
St Jan de Doper op regionale TV
vanaf woensdag 2 juni 2021
gepubliceerd: maandag, 31 mei 2021
Vanaf woens­dag 2 juni is er een uitzen­ding te zien op de regionale t.v. “Ons West Brabant” over onze kerk St. Jan de Doper in Hoeven. Deze uitzen­ding begint om 19.00 uur en wordt elk uur herhaald gedurende een week. Op de web­si­te van Ons West Brabant kun je de programme­ring vin­den.
Eerste nieuwsbrief Kinderkaravaan online
Bekijk hem snel
gepubliceerd: woensdag, 12 mei 2021
De eerste nieuws­brief van de Kinderkara­vaan is vandaag online te bekijken en te down­loa­den.
Kanselbericht
zondag 2 mei 2021
gepubliceerd: zondag, 2 mei 2021
Beste mensen, Namens het pas­to­raal team en de pa­ro­chie­besturen van de Immanuel­paro­chie en de pa­ro­chie H. Bernardus van Clairvaux wil ik u de volgende mede­de­ling over het pas­to­raal team doen.
Geloofsgesprekken over de Bijbel
gepubliceerd: maandag, 26 april 2021
Het Bisdom Breda or­ga­ni­seert een aantal online bij­een­komsten over een belangwekkend on­der­werp. Name­lijk Bijbel­tek­sten leren lezen vanuit je hart. Dat gebeurt in kleine groepen van zo’n 6 mensen. Elke deel­ne­mer geeft dan aan wat haar of hem in de tekst raakt. Daarover wordt niet gedis­cus­sieerd, maar wordt vooral naar elkaar geluisterd.
Bereikbaarheid pastorie Oudenbosch
gepubliceerd: maandag, 19 april 2021
Vanaf maan­dag ochtend 19 april is de pastorie weer bereik­baar zoals altijd
Paastuin basiliek
Symboliek Paastuin
gepubliceerd: maandag, 12 april 2021
Brood, wijn en druiven: Het Laatste Avondmaal, waar Jezus de sacra­menten van Pries­ter­schap en de Eucha­ris­tie instelde. Haan: Jezus zegt tot Petrus "voordat de haan kraait zul jij mij driemaal verloochenen. Doornen kroon en spijkers: Marteling, geseling en kruis­dood Dobbel­ste­nen: Om de man­tel van Jezus werd gedobbeld en de kleren wer­den ver­scheurd en ver­deeld onde de soldaten. Bijbel: Het heilige boek van chris­te­nen. Verdorde tak buxus: Met aswoens­dag wor­den die verbrand en ... Lauriertak en buxustak: Roem, glorie, eer en over­win­ning Judasopen­ning: Judas verraad Jezus voor 30 zilverlingen. 5 rode rozen: 5 won­den van Jezus. Witte roos: Onvoor­waar­de­lijke liefde, Jezus stierf voor ons aan het kruis, puur­heid, licht en hoop


vrijdag, 12 maart 2021Livestream Chrismamis
maandag, 8 maart 2021Feest van de heilige Clemens
donderdag, 4 maart 202124 Uur voor de Heer
zondag, 24 januari 2021Kanselbericht
woensdag, 6 januari 20212e online ALPHA-CURSUS
dinsdag, 29 december 2020Hervatting vieringen vanaf 9 januari
maandag, 21 december 2020Kerst vieren in de parochie
maandag, 21 december 2020Kerstmis 2020
maandag, 21 december 2020Basiliek gesloten op de komende zon en feestdagen
dinsdag, 15 december 2020Doe mee aan de sterrentocht in Oud Gastel!

meer berichten vindt u in het archief

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose